Teleanalytiker om mailsag: Det er grotesk

John Strand finder det dybt kritisabelt, at indenrigsminister, Karen Ellemann, ikke vil kommentere mailsagen fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

John Strand, der er blevet ufrivillig hovedperson i mailsagen fra Ringkøbing-Skjern Kommune finder det dybt kritisabelt at indenrigsministeren ikke vil kommentere sagen.

Indenrigsminister, Karen Ellemann, afviser i et svar til folketingsmedlem Susanne Eilersen (DF) at kommentere på mail-sagen, hvor borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, Iver Enevoldsen, forlangte otte byrådsmedlemmers korrespondance med teleanalytiker John Strand gennemlæst af en jurist.

 

- Landets kommuner ligger under Indenrigsministeren, og hun burde om nogen vide, hvilke regler der gælder for landets kommuner. Jeg formoder at, det manglende svar skyldes, at hendes jurister ikke kender loven, der gælder for landets kommuner.  Alternativt så tyder det på, at en Venstre-minister forsøger at beskytte en Venstre-borgmester, der er gået for langt, siger John Strand til TV MIDTVEST.

Sagen har resulteret i, at Iver Enevoldsen samt to embedsmænd er blevet anmeldt til politiet.

 

Susanne Eilersen har stillet ministeren et såkaldt paragraf 20-spørgsmål, hvor hun spurgte ind til ministerens holdning til sagen. Men til det svarer Karen Ellemann ganske kort.

- Hvorvidt der i det konkrete tilfælde måtte være sket en overtrædelse af straffelovens bestemmelse om brevhemmelighed eller andre bestemmelser i straffeloven, er et anliggende for politiet samt eventuelt domstolene, skriver ministeren.

Hun mener, at sagen hører under Justitsministerens område. En udmelding som John Strand finder helt ubegribelig.

-Det er en grotesk sag, og hvis Indenrigsministeren ikke ved, hvilke regler der gælder for landets kommuner, hvem ved det så. Det kan ikke være rigtigt at ministeren mener at reglerne for landets kommuner kun kan konkretiseres gennem domspraksis, siger han.


Læs flere artikler fra Ringkøbing-Skjern eller i kategorien Politik.