Minister afviser at kommentere på mail-sag

Indenrigsminister, Karen Ellemann, vil ikke kommentere på mail-sagen fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Ministeren afviser i et svar til folketingsmedlem Susanne Eilersen(DF) at kommentere på mail-sagen, hvor borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, Iver Enevoldsen, forlangte otte byrådsmedlemmers korrespondance med teleanalytiker John Strand gennemlæst af en jurist. Det resulterede i, at borgmester samt to embedsmænd blev anmeldt til politiet.

Susanne Eilersen har stillet minister et såkaldt paragraf 20-spørgsmål, hvor hun spurgte ind til ministerens holdning til sagen. Men til det svarer Karen Ellemann ganske kort.

- Hvorvidt der i det konkrete tilfælde måtte være sket en overtrædelse af straffelovens bestemmelse om brevhemmelighed eller andre bestemmelser i straffeloven, er et anliggende for politiet samt eventuelt domstolene,« skriver ministeren, skriver ministeren.

Hun mener, at sagen hører under Justitsministerens område.


Læs flere artikler fra Ringkøbing-Skjern eller i kategorien Politik.