Klovbylde, skuldersår og ledbetændelse: Rapporter kortlægger forhold i danske grisestalde

Fødevarekontroller viser ifølge Information grelle forhold i danske grisestalde. Forskere kritiserer praksis.

Genrefoto.
Genrefoto.

En række fødevarekontroller, som Dagbladet Information har fået aktindsigt i, giver nyt indblik i forholdene som danske grise lever under.

Avisen har fået adgang til i alt 240 fødevarekontroller, som viser problemer i danske grisestalde med grise, der har klovbylde, skuldersår, ledbetændelse og en række andre lidelser.

- Mange af de velfærdsproblemer, der nævnes her, er jo skader og betændelsestilstande, som primært er udløst af den måde, grisene bliver holdt på, siger Lene Juul Pedersen, som forsker i grise hos Aarhus Universitet.

Information har fået indsigt i 240 kontroller, som er foretaget af Fødevarestyrelsen.

Politianmeldelser

Styrelsen har ikke givet indsigt i de 44 mest alvorlige sager, fordi de har været så grove, at der er sket politianmeldelsen, og at styrelsen dermed ikke længere er forpligtet til at give aktindsigt.

I 90 af kontrollerne var der et eller flere dyr, som har svært ved at støtte på et ben, dyr, som ikke kan rejse sig, eller dyr, som halter kraftigt.

I 20 af rapporterne blev der fundet søer med skuldersår. Skuldersår kan sammenlignes med liggesår for mennesker og opstår typisk, hvis dyret ikke har et blødt underlag at hvile på.

I omkring 100 af rapporterne blev der fundet grise med brok.

Det står ikke umiddelbart klart, hvor udbredte de nævnte problemer var i de stalde, hvor de blev fundet.

Christian Fink, som er direktør for Sektor for Gris i brancheforeningen Landbrug & Fødevarer, anerkender, at overtrædelserne af reglerne er for meget, og at særligt politianmeldelse er uacceptabelt.

Han noterer sig dog over for Information, at andelen af indskærpelser fra Fødevarestyrelsen generelt set er faldet med to procentpoint mellem 2021 og 2022.