Efter kollektiv straf til tobisfiskerne: - Det går ud over min retssikkerhed

Tobisfiskerne er utilfredse med, at Fiskeristyrelsen straffer hele erhvervet kollektivt efter en kontrol har vist, at flere fiskere snyder med indberetningerne af deres tobisfangster.

Ministeren for fiskeri, Mogens Jensen, meldte i går ud, at der nu igen bliver lukket for muligheden for at fiske tobis i flere område på samme fisketur. Der sker, fordi en stikprøvekontrol viser, at fiskerne snyder med indrapporteringen af deres fangster. Men en kollektiv straf er ikke rimelig, mener formanden for Thyborøn Havns Fiskeriforening.

-  Jeg synes, at det rykker ved min retssikkerhed, at man i den grad går ind og straffer et helt erhverv og strammer reglerne på baggrund af, at der er nogen, der ikke har overholdt reglerne. Man stopper jo også mange spritbilister i Danmark hvert år, men det betyder jo ikke, at man sætter et alkoholmeter i alle biler, siger Alfred Fisker Hansen.

Han opfordrer til, at alle fiskerne overholder reglerne og synes, at det er træls, at der er nogle fiskere, der ikke gør.

Snyd på 22 af 24 kontrollerede kuttere

Efterspørgslen på fisk til restauranter og hoteller faldt drastisk under corona-nedlukningen. Derfor gav Folkeringet i slutningen af maj en hjælpende hånd til fiskeriet, der betød, at fiskerne måtte fange 10 procent flere tobis, og samtidig måtte de også fiske i flere forvaltningsområder på samme fangstrejse.

Men nu viser en stikprøvekontrol lavet af Fiskeristyrelsens afdeling i Nykøbing, at fiskerne i stor stil har snydt. Der er blevet gennemgået 24 forskellige fartøjer, der har fisket tobis i de to tobisforvaltningsområder, der hedder R2 og R3. Af de 24 faretøjer, der blev kontrolleret, fandt Fiskeristyrelsen snyd på 22.

- Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at nogle af tobis-fiskerne tilsyneladende ikke rapporterer deres fangst korrekt. De skærpede regler kommer jo til at ramme alle fiskere, og vi kommer nu til at gennemgå alle fangstrejser, hvor der fisket i to tobisforvaltningsområder, siger minister for fødevarer og fiskeri Mogens Jensen.

Ifølge Fiskeristyrelsen, så er det gennemgående mønster, at der bliver fisket i relativ lang tid i område R2, hvor de gode fangstpladser er, og så sejler fiskerne sidst på fangstrejsen til område R3, hvor de sætter korte slæb. I logbogen skriver de så, at næsten alle tobis er fanget i område R3.

- Fiskerne skal selvfølgelig rapportere deres fangster korrekt. Det skal der ikke herske nogen tvivl om. Sådanne fejl bør ikke ske. Det er beklageligt og ærgerligt, siger Jesper Juul Larsen, der er formand for  Sydvestjysk Fiskeriforening og formand for udvalget for industri- og pelagisk fiskeri under Danmarks Fiskeriforening.

Syv af de faretøjer, der blev kontrolleret havde indrapporteret, at de i område R3 havde fanget mere end 10 gange så mange tobis, som de havde i område R2. Seks faretøjer havde noteret, at de havde en fangstrate, der var fem gange højere i område R3, mens ni faretøjer havde en fangstrate, der var mere end dobbelt så høj i område R3.


Læs flere artikler fra Lemvig eller i kategorien Erhverv.