Ekspertgruppe er klar med anbefalinger til fordeling af elever på gymnasier

Elever med udenlandsk baggrund søger de samme gymnasier, og udkantsområder får færre unge, fastslår rapport.

Arkivfoto.
Arkivfoto.
Foto: Hans Olav Sandal, TV MIDTVEST

Efter at en ekspertgruppe har afleveret sine anbefalinger til den fremtidige fordeling af elever på gymnasierne, er det igen blevet tid til politiske drøftelser.

Her skal problemet med etnisk opdelte gymnasier løses.

- Det er et mål for regeringen, at dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser skal afspejle befolkningssammensætningen, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) til Ritzau:

- Det er ikke tilfældet på alle gymnasier i dag, og derfor er det en bunden opgave at finde en varig løsning på udfordringerne med at fordele elever mere hensigtsmæssigt.

Tendensen er, at danske elever søger mod de samme gymnasier, mens elever med udenlandsk baggrund finder sammen på mindre søgte gymnasier.

Pernille Rosenkrantz-Theil vil indkalde til politiske forhandlinger, når hun har gravet sig ned i ekspertgruppens rapport.

Politikerne kunne ikke blive enige

Ud over udfordringen med den skæve fordeling af elever med udenlandsk herkomst peger ekspertgruppen på, at udkantsområderne er pressede, fordi de unge søger mod de store byer.

Nye regler for elevfordelingen har været drøftet politisk flere gange.

Men fordi partierne ikke har kunnet blive enige om en løsning, nedsatte undervisningsministeren i den tidligere regering Merete Riisager (LA) en ekspertgruppe.

Ekspertgruppen kommer i rapporten med tre muligheder for, hvordan elever kan fordeles mellem gymnasierne.

Eksperterne anbefaler dog selv en såkaldt klyngemodel, hvor minimum tre gymnasier eller gymnasieafdelinger samles.

Der er lagt op til, at det er ministeriet, som skal inddele i klynger. Eleverne, som bor i klyngens geografiske område, skal så fordeles mellem gymnasierne med udgangspunkt i deres grundskolekarakterer.

Fjerner det frie valg

Lene Gade, der er rektor på Viborg Gymnasium, mener, det er positivt, at der bliver taget hul på emnet politisk. 

- Gymnasierne har råbt op om det i lang tid. Vi har brug for at styre det her område, så gymnasierne kan få noget arbejdsro, siger hun til TV MIDTVEST. 

Rektoren påpeger dog, at der bliver lagt op til løsninger, der i en vis grad vil fjerne elevernes frie valg. 

- Vi har haft et mantra i vores samfund om frit valg, og det er ikke noget, man bare lige afliver over natten. Der er elever, som forventer, at de kan vælge selv, siger Lene Gade til TV MIDTVEST. 

SF's gymnasieordfører Astrid Carøe siger til Ritzau, at partiet er mest positiv over for forslaget om at opdele gymnasier i klynger.

- Vi skal have en social balance, hvor elever møder hinanden. Det er vigtigt, at vi får en god og rimelig fordeling af eleverne på gymnasierne, som sikrer blandede klasser med elever fra alle samfundslag, siger SF's gymnasieordfører, Astrid Carøe, til Ritzau. 

Radikale vil give opgave til regioner

De Radikales undervisningsordfører, Anne Sophie Callesen, mener, at det bør være regionerne - og ikke ministeriet - der står for at inddele i klynger eller distrikter.

- Vores udgangspunkt er, at det er regionerne, der skal bestemme rigtig meget i forhold til elevfordelingen. De er tættere på borgerne, og de ved mere, hvor skoen trykker, siger hun.

Enhedslisten glæder sig over, at der nu er udsigt til politiske forhandlinger. Partiet har dog sit eget forslag til en model, som også for nogle år siden er blevet fremsat som beslutningsforslag.

Partiet foreslår, at regionerne inddeler landet i såkaldte gymnasiedistrikter, så de både rummer boligblokke og villakvarterer, og så eleverne går i gymnasie der, hvor de bor.

2:27
Lige om lidt skal flere tusinde 1. g'ere i gymnasierne vælge studieretning. Et valg der kan give de unge mange spekulationer og sønvløse nætter.