En kvart million øremærkes til at undersøge giftigt okker

Lemvig Kommune vil have undersøgt, om det er nødvendigt at gøre noget ved mængden af okker i Harboøreland.

I grøfter og vandløb kan man til tider se, at vandet har et rødligt skær.

Den rødlige farve kommer fra noget, der hedder okker, og det er man bange for, at man har for meget af i det lavtliggende område Harboøreland. 

Det fortæller Steffen Damsgaard (V), der er formand for teknik- og miljøudvalget i Lemvig Kommune.

Derfor har udvalget besluttet at øremærke 250.000 kroner, der skal bruges til at lave en undersøgelse af omfanget af problemet med okker.

- Vi har opdaget, at det er nødvendigt at undersøge på grund af observationer og dialog med folk i området og pumpelagene, der dræner vand fra området, siger Steffen Damsgaard.

Årsagen til, at kommunen vil se nærmere på problemet med okker, er, at det er giftigt og kan slå smådyr og fisk i vandløb ihjel, hvis det bliver udledt tilstrækkeligt store mængder.

Derfor er det vigtigt at begrænse okkerudledningen.  

Steffen Damsgaard pointerer dog, at okkeret er fundet i afvandingskanaler. Det betyder, at der ikke er tale om vandløb, hvor man har en ambition om et rigt dyreliv. 

- Men det betyder ikke, at det ikke skal undersøges til bund. Når der er konstateret okker-udledning, skal det undersøges, siger Steffen Damsgaard. 

Okker på grund af grundvandssækning

Den røde okker kommer fra stoffet pyrit i jordbunden. Det er en kemisk forbindelse af jern og svovl. Pyritten kan ligge uforandret i jorden i tusinder af år, men hvis der kommer ilt ned til pyritten, skilles svovlet og jernet.

Det kan for eksempel ske, når grundvandet på et område bliver sænket som følge af dræning eller uddybning af vandløb. 

Svovlet skyller ud mod vandløb som fortyndet svovlsyre, og jernet følger med i en form, der kaldes ferrojern.

Steffen Damsgaard pointerer, at man endnu ikke ved, om det bliver aktuelt at sætte ind for at begrænse mængden af okker i området eller hvem, der evt. skal betale for det.

- Det er alt for tidligt at sige noget om, men vi er nødt til at få det undersøgt, siger han.

Ifølge Folkebladet Lemvig er en del af okkerudledningen på Harboøreland skabt af den grundvandssænkning, som pumpelagene i sommerhusområderne Vejlby og Vrist udfører for at holde områderne tørre og fremkommelige.

Steffen Damsgaard forventer, at undersøgelsen er klar ved udgangen af 2020. 

Du kan lære mere om okker i udsendelsen her. 

 


Læs flere artikler fra Lemvig eller i kategorien Miljø.