Grundejeres pumper sikrer sommerhuse mod oversvømmelse

I sommerhusområderne Vrist og Vejlby har stormen hævet grundvandet til stor fare for sommerhusene. Men heldigvis har grundejerne tænkt på en løsning.

Sommerhusene tættest på vestkysten ved Vrist er kun med nød op næppe sluppet for vand i stuen efter stormen Urd.

- Det er et område, der ligger både kystnært med havet lige i baggrunden. Men også sligger lavt, sådan at man har en høj grundvandsstand, siger Per Sørensen, som er Kystteknisk chef i Kystdirektoratet.

I Vrist og Vejlby har de derfor de seneste år bygget nye kloakker og pumpesystemer, som hver gang grundvandet stiger forsøger at lede det overskydende vand væk. Og det har reddet adskillige huse fra våde sokler. 

- Det er med til at sikre området, så det ikke er oversvømmet det hele. Sammenligner man med ovre på sjælland kan man se de har vand - det har vi ikke herude, forklarer Aksel Nielsen, der er næstformand i Vejlby Pumpelag.

Men når storme som Urd blæser forbi, bliver sommerhusejerne i Vrist og Vejlby igen mindet om, hvordan pumperne vil få mere vand at flytte på i fremtiden. 

- Stormen er en indikator på, hvordan det permanent bliver. Altså det her med en forøget vandstand, som der er under storm, når vi om 50-100 år, afhængigt af hvor hurtigt det går, får en lignende vandstand permanent, siger Aksel Nielsen.

I Vrist og Vejlby er der ingen tvivl om, at borgenes samarbejde med kommunen om at bygge pumper har reddet området endnu engang. Og netop samarbejdet om udgifterne er ifølge kystdirektoratet det bedste skridt mod oversvømmelser i fremtiden. 

- Så bliver belastningen for den enkelte grundejer så lille som overhovedet muligt og det er jo så en god ting. Så man skal gå sammen som grundejere, sammen med sin nabo og sin nabos nabo og finde fælles løsninger, siger Per Sørensen, som er Kystteknisk chef i Kystdirektoratet.


Læs flere artikler fra Lemvig eller i kategorien Natur.