Stor succes med tidlig udskrivning på Sygehus Thy-Mors

Lægerne på Sygehus Thy-Mors er gennem daglige møder blevet mere effektive i behandlingen af patienter.

Flere patienter bliver udskrevet fra Sygehus Thy-Mors først på dagen. På den måde er det blevet en mere effektiv oplevelse at være patient på Sygehus Thy-Mors. Det fortæller DR Midt & Vest.

- Ventetiden for den enkelte patient er blevet mindre, siger chefsygeplejerske på sygehus Thy-Mors, Lone Sandahl til DR Midt & Vest.

Tidligere måtte de fleste vente til hen på eftermiddagen med at blive udskrevet, men en bedre intern koordinering har gjort, at flere patienter nu kan komme hjem tidligere på dagen.

I praksis er der tale om to daglige møder på få minutter. Ét møde på den enkelte afdeling og ét på tværs af afdelingerne.

- Hvis der er nogle flaskehalse i de forskellige patientforløb, hjælper vi hinanden med dem, forklarer Lone Sandahl over for radioen.

Tidligere måtte mange patienter vente på stuegang eller måske på at få taget et røntgenbillede. Nu udskrives langt flere allerede om formiddagen.

- Det er blandt andet en fordel for hjemmeplejen, der så har bedre mulighed for at tage imod de ældre, forklarer chefsygeplejerske Lone Sandahl.

Og afdelingsleder på ældreområdet i Thisted Kommune, Ann Lisbeth Martinussen, hilser da også den nye arbejdsgang velkommen. For personalet i ældreplejen kan bedre nå at tage hånd om de ældre, når de kommer hjem tidligere på dagen.

Den tidligere hjemsendelse er et resultat af projektet "Sikkert Patientflow", som kører på 12 akutsygehuse landet over frem til slutningen af 2015.