Ja til turisme i Hvide Sande og Søndervig

En analysen viser, at lokalbefolkningen i Hvide Sande og Søndervig generelt er glade for turisterne. FOTO: Niclas Jessen, VisitDenmark

Det er Videncenter for Kystturisme, der har kigget på lokalbefolkningens holdning til turisme på særligt udvalgte feriesteder.

På rette kurs

Ifølge undersøgelsen opfatter hele 89 % af lokalbefolkningen i Hvide Sande og Søndervig det som positivt, at der er turisme tæt på, hvor de bor, og andelen, der gerne vil have at antallet af turister enten stiger eller som minimum forbliver det samme, ligger på hele 96%.

- Vi sætter stor pris på lokalbefolkningens forståelse og opbakning til turismen, og det ligger i rigtig god tråd med den udvikling, vi ønsker for turismen i hele området, siger turistdirektør Lykke Nielsen Høj.

Vigtig indtægtskilde

På spørgsmålet omkring betydningen af turismen fra et økonomisk og jobmæssigt synspunkt er opfattelsen ligeledes meget klar. Hele 97% er enige i, at turisme er en vigtig indtægtskilde i området, mens 94% er enige i at turisme er vigtig for jobskabelsen i området. Disse tal er begge over det samlede gennemsnit for hele landet, hvor tallene ligger på hhv. 88% og 83%.

Undersøgelsen af foretaget af Megafon, og der er samlet blevet foretaget mere end 2000 telefoninterviews.

Læs analysen her