Efter fund ved Thyborøn: 50 danske kyststrækninger tjekkes for omstridt giftstof

Miljøstyrelsen undersøger hen over sommeren, om der er sundhedsskadelige fluorstoffer i havvandet.

I starten af 2022 blev der fundet PFAS syd for Thyborøn. Nye undersøgelser fører nu til national undersøgelse.
I starten af 2022 blev der fundet PFAS syd for Thyborøn. Nye undersøgelser fører nu til national undersøgelse.
Foto: Louise Harkjær Møller, TV MIDTVEST

Det sundhedsskadelige fluorstof PFOS er dukket op flere steder landet over.

Blandt andet ved tidligere brandøvelsespladser, hvor stoffet har været anvendt i slukningsskum.

Også kød fra Korsør Kogræsserforening har været inficeret med stoffet, fordi køerne græssede et sted, hvor spildevand fra en lokal brandskole blev afledt til.

Nu er et andet område kommet i myndighedernes kikkert - havvandet.

Miljøstyrelsen vil undersøge 50 steder langs Danmarks kyster for indhold af PFAS. Det er den gruppe af fluorstoffer, som PFOS hører til.

Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Kan være kræftfremkaldende

Undersøgelsen sker på baggrund af et fund af PFAS i havvand ved Thyborøn i Vestjylland.

- Undersøgelsen har til formål at afdække, om forekomsten af PFAS er en lokal udfordring, eller om der er tale om en mere udbredt forurening i kystvandet, skriver Miljøstyrelsen.

PFAS-stoffer er problematiske, fordi de mistænkes for at kunne være kræftfremkaldende og hormonforstyrrende.

Danske Regioner oplyste i maj, at op mod 14.607 steder i Danmark kan være forurenet med de sundhedsskadelige fluorstoffer.

Sjældent i drikkevand

Indtil videre er de sundhedsskadelige stoffer kun i få tilfælde fundet i drikkevand.

Her har det indtil videre været muligt at komme under den fastsætte grænseværdi for indhold af stofferne ved at bruge andre boringer, lukke kildefelter eller rense sig ud af problematikken.

Det har direktør Carl-Emil Larsen fra Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) tidligere oplyst til Ritzau.

Undersøgelsen af havvandet ventes at foreligge i august 2022.

Sideløbende vil Miljøstyrelsen bede kommunerne om også at tage prøver for PFAS, når man tager prøver af badevandskvaliteten.

Stofferne har været brugt i mange forskellige produkter fra fødevareemballage og brandslukningsskum til overfladebehandling og imprægnering af tekstiler.

PFOS er nu forbudt, mens andre fluorstoffer fortsat kan anvendes lovligt.