Farlige flourstoffer

Flere steder i Midt- og Vestjylland er der gjort fund af PFAS, PFOS og andre syntetisk fremstillede fluorstoffer, der mistænkes for at være kræftfremkaldende.