Ledige og efterlønnere kan fortsætte frivilligt arbejde

Regeringen vil give folk på overførselsindkomst og efterløn mulighed for at tage mere frivilligt arbejde, uden at blive trukket i ydelse.

Det skal i højere grad være muligt for dagpengemodtagere og efterlønnere at påtage sig frivilligt arbejde uden at blive trukket i offentlige ydelser. Sådan lyder beskeden fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og socialminister Mai Mercado (K) i et udspil mandag.

- De mange frivillige i Danmark er med til at skabe sammenhængkraften i vores samfund, og derfor er det afgørende, at reglerne på området understøtter det frivillige arbejde. Jeg mener, at reglerne for dagpenge- og efterlønsmodtagere har været for stramme og for nidkære. Derfor kommer regeringen nu ud med forslag til, hvordan vi vil lempe og forenkle reglerne på området, og jeg har indkaldt til politiske forhandlinger, som starter op i midten af maj, siger Troels Lund Poulsen.

Regeringen foreslår for de at hæve timegrænsen, så dagpengemodtagere kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 10 timer om ugen og efterlønsmodtagere i 15 timer, før arbejdet medfører fradrag i ydelsen. Timegrænsen er i dag fire timer for begge grupper, men i en toårig forsøgsperiode har timegrænsen været hævet til 15 timer. Forslaget bringer glæde i DGI Vestjylland, der længe har efterspurgt en mere lempelig løsning.

- Det er jo rigtig vigtigt for dem, der er på ydelser som for eksempel kontanthjælp, at de også får en mulighed for at komme ud og tage del i vores civilsamfund. Det er utroligt vigtigt, at de også kommer ud og mærker den glæde, der kan være ved at lave frivilligt arbejde, siger Per Østergård, der er formand for DGI Vestjylland.    

Socialdemokratiet er positive over for forslaget, så længe det ikke fortrænger andre fra arbejdsmarkedet. 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Samfund.