Halvdelen i rundspørge vil gøre det lettere at skyde ulve

I en ny rundspørge er der splittelse mellem danskerne om, hvorvidt ulven er en berigelse eller ej.

ulv.jpg
Foto: Foto: Dyreparken Kolmården i Sverige

Ulven er i dag fredet, men spørger man flere af danskerne, så skal det være lettere at skyde ulven.   

Således svarer hver anden, i en ny rundspørge foretaget af Voxmeter for Ritzau, at de er meget enige eller enige i, at der bør være lempelige regler, så det bliver lettere at skyde og regulere bestanden af ulv.   

Holdningerne til ulven er dog delte, og tre ud af ti - 29,1 procent - er omvendt uenige eller meget uenige i, at det skal være lettere at skyde og regulere bestanden af ulv.   

Siden ulven genindvandrede i den danske natur i 2012, er den blevet stærkt debatteret. I juni meddelte miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V), at han ville stramme grænsen for, hvornår ulven er en såkaldt problemulv, der må skydes.   

Hvis en ulv gentagne gange kommer inden for 50 meters afstand af menneskelig beboelse, eller hvis den gentagne gange forcerer et "ellers velholdt hegn" for at dræbe husdyr, så skal den kunne skydes, lød det.
Tilladelsen til at skyde vil dog kræve konkret dokumentation fra borgere eller landmænd og fortsat godkendelse fra myndighederne.

Hver tredje dansker er bekymrede over ulven

Generelt er meningerne delte, når danskerne bliver spurgt til deres forhold til ulven. Lidt mere end hver tredje - 35,4 procent - finder det bekymrende, at ulven er genindvandret i den danske natur. Omvendt er 42,7 procent uenige eller meget uenige i, at ulvens indtog er bekymrende.

Også i spørgsmålet om, hvorvidt de adspurgte føler sig utrygge ved, at ulven lever i den danske natur, er der splittelse. Her er 42,9 procent meget enige eller enige i, at de føler sig utrygge, mens knap halvdelen - 49,4 procent - ikke føler sig utrygge.   

Trods forbuddet mod at skyde ulve blev en hunulv i april i år skudt og dræbt på en mark 13 kilometer øst for Ulfborg i Vestjylland. Fredag begynder retssagen, hvor en 66-årig mand er tiltalt for at have skudt den fredede ulv. Han nægter sig skyldig i anklagen, men erkender at have affyret skuddet, der dræbte ulven.   

I Voxmeter-undersøgelsen er 1020 danskere blevet spurgt i perioden 24. til 27. september.