UCH: Rekordlavt frafald efter reform

Ifølge Dagbladet Holstebro, så har frafaldet på UCHs erhvervsuddannelsers grundforløb aldrig været lavere. Det er endda bedre end landsgennemsnittet.

Der er rekord få, der falder fra på erhvervsuddannelsernes grundforløb på Uddannelsescenter Holstebro.

Ifølge  Dagbladet Holstebro, så er det kun seks procent af de elever, der startede på det såkaldte grundforløb 1 i september, der er droppet ud.

- Det er noget, vi er rigtigt stolte af. Det lader til, at de tiltag, der er gjort, har virket, siger Jens Knudsen, der er chef for erhvervsuddannelserne på UCH til Dagbladet.

I sommeren 2015 blev den såkaldte EUD-reform indført.

Med reformen skulle forholdene på landets erhvervsskoler forbedres. Dette skulle ske ved, at eleverne blev opdelt i to grundforløb. Et grundforløb for elever, der kommer direkte fra 9. og 10. klasse, samt et andet grundforløb for elever, der har været væk fra skolen i en længere periode.

- Det har betydet, at vi kan målrette vores undervisning bedre til de forskellige elever. Der er stor forskel på, hvad der virker på en elev direkte fra skolen, og en der har lavet noget andet i mellemtiden, forklarer Jens Knudsen til Dagbladet Holstebro.

På grundforløbet for studerende, der har været ude af skolesystemet i længere tid er gennemførselsprocenten hos UCH nu 89 procent.

Ifølge Jens Knudsen, så har de for nyligt indførte karakterkrav og et begrænset antal optagelsesforsøg på grundforløbene også haft stor indflydelse på den positive udvikling.

- Eleverne har færre faglige udfordringer efter indførelse af karakterkravet på 02 i dansk og matematik, og vi oplever, at de er mere parate, når de starter, end de tidligere var, siger Jens Knudsen.

De højere krav for at blive optaget på grundforløbet bidrager ifølge Jens Knudsen og til et mere velforberedte og modne elever.

-Vi har en oplevelse af, at de elever, vi får ind, har gjort et mere grundigt forarbejde, og derfor har de nok også gjort et bedre valg.

UCH har desuden fokuseret på at højne undervisernes standart i klasselokalerne.

-Alt tyder på, at vi har fået skabt en struktur og et forløb, som bedre kan fastholde og motivere eleverne,« siger Jens Knudsen, der ifølge Dagbladet dog ikke har noget bud på, hvorfor UCH klarer sig bedre end landsgennemsnittet.


Læs flere artikler fra Holstebro eller i kategorien Uddannelse.