Anbefaling: Luk hver tredje skole

Hver tredje skole i Thisted Kommune risikerer at lukke. En ny rapport fra kommunens embedsmænd anbefaler at lukke flere skole som en del af en spareøvelse. Årsagen er det faldende børnetal. (Arkivfoto)

Der kan blive endnu længere til skole og børnehave for børnene i Thisted Kommune. En ny udviklingsplan for folkeskolen og dagtilbuddene i kommunen kan nemlig indebære lukning af hver tredje skole og halvdelen af alle daginstitutioner.

I flere år har forslag om skolelukninger luret i kulissen som et tema blandt politikere i Thisted Kommune. Nu kommer forslaget sort på hvidt som en reaktion på det faldende børnetal i kommunen, der fortsat er et stigende problem.

- Det er naturligvis aldrig rart at tale om lukninger af hverken skoler eller dagtilbud, men kommunalbestyrelsen er nødt til at handle på det faldende børnetal. Og lukninger af skoler og dagtilbud er helt nødvendige for at sikre bæredygtig drift - både fagligt og økonomisk, siger Poul Hvass Hansen, der er formand for Børne- og Familieudvalget i Thisted Kommune i en pressemeddelelse.

Lukkes mindst fem skoler

Det faldende elevtal i Thisted Kommune betyder trænge krav til økonomien. Over de kommende tre år skal kommunen spare 31,7 millioner kroner på området. Det svarer til 70 lærerstillinger.

Rapporten fremlægger tre forskellige modeller, der alle lægger vægt på at samle kommunens mindre skoler. Det de forskellige forslag lægger op til at lukke Hannæsskolen, Hillerslev Skole, Sennels Skole, Vestervig Skole, Vorupør Skole, Koldby Skole og Tilsted Skole.

- Vi skal sikre, at folkeskolereformen får så gode vilkår som overhovedet muligt. Derfor vil vi omlægge folkeskolen, så vi får flere lærere og færre udgifter til bygninger, siger Poul Hvass Hansen.

Daginstitutioner skal også lukkes

Frem mod 2017 skal der spares 19 millioner kroner på dagtilbudsområdet. Det kan betyde, at der lukkes helt op til 12 ud af kommunens 24 institutioner, alt efter hvilken af fire modeller, der bliver godkendt.

Institutionerne, der er i fare er Børnehaven Skovly, Hundborg Børnecenter, Vorupør Børnehus, Hannæsbørnehaven, Nors Børnehus, Brombærhaven, Børnehaven Rolighed, Limfjordsbørnehaven, Sennels Børnehave, Vildsund Børnehus, Boddumhus og Lærkereden.

- Færre børn betyder færre ansatte. Jo flere små institutioner vi har, jo sværere er det at sikre institutioner, der er både fagligt og økonomisk bæredygtige, siger Poul Hvass Hansen.

I behandling i næste uge

Onsdag den 13. august kommer anbefalingerne på dagsordenen til et møde i Børne- og Familieudvalget.

02:12 Luk video