Vi skodder smøgerne: Antallet af rygere falder

I modsætning til resten af landet falder antallet rygere i mange kommuner i Region Midtjylland, og syv ud af ti vil gerne holde op.

Flere og flere kvitter smøgerne, og mange års indsats mod rygning virker stadig i mange kommuner.

I Region Midtjylland er antallet af rygere faldet med én procent fra 2013 til 2017 i modsætning til resten af landet hvor tallet er stagneret. Det viser Region Midtjyllands Sundhedsprofil "Hvordan har du det?", der bliver præsenteret i Herning den 14. marts.

Da regionen lavede den første undersøgelse i 2001, røg 33 procent dagligt. I 2017 er hele regionen nået ned på 16 procent.

- Det er altså flot, selv om det også er ærgerligt, at sundhedsbølgen har mistet lidt af pusten, men motivationen for at leve sundt er høj i Region Midtjylland. Folk vil gerne, siger seniorforsker Finn Breinholt Larsen fra forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM i Region Midtjylland.

Syv ud af ti vil stoppe

Ifølge Region Midtjyllands Sundhedsprofil vil 70 procent gerne holde op med at ryge, og seniorforskeren tror da også, at antallet af rygere kan falde markant mere.

- Jeg tror godt, at vi kan få næsten alle til at stoppe. Det er et spørgsmål om at give dem nogle tilbud i de rette sammenhænge. Det har vi set eksempler på i de vestjyske kommuner, som har haft rigtig mange borgere inde omkring. Det handler om at prioritere det, siger Finn Breinholt Larsen.

Rygning er den væsentligste årsag til en række kroniske sygdomme. En ryger mister i gennemsnit ti leveår, og oven i det kommer der et antal ekstra år med sygdomme til.

Seniorforsker Finn Breinholt Larsen står bag Region Midtjyllands Sundhedsprofil. Han mener, at antallet af rygere kan komme ned omkring nul.

- Derfor bør vi i regionen og kommunerne støtte borgerne, så de gør alvor af deres ønsker. Der skal gang i sundhedsbølgen igen, og vi er nødt til at gøre noget mere, for at udviklingen kan fortsætte, siger seniorforskeren.

Flere rygere i udsatte områder

Rygning, et risikabelt alkoholforbrug og usund kost er ifølge Region Midtjyllands Sundhedsprofil mere udbredt i de udsatte områder. Det samme gælder dårligere trivsel i form af ensomhed, stress og depression. Der er også betydeligt flere kroniske sygdomme i de udsatte områder. Sundhedsproblemerne kræver derfor nye og bredere initiativer.

- Hvis vi for alvor skal løfte sundheden i de socialt dårligst stillede områder, så kræver det et tættere samarbejde mellem det kommunale og regionale sundhedsvæsen, og samtidig skal vi også inddrage de praktiserende læger og private aktører som idrætsklubber, sociale foreninger og virksomheder, siger seniorforsker Finn Breinholt Larsen, og afslutter:

- Vi skal spille på hele klaviaturet: Tilbud om rygestopkurser hos den lokale fysioterapeut og indretning af sunde byrum med mulighed for motion og aktiv transport. I England er det lykkedes at løftet sundheden i dårligt stillede områder, fordi man har prioriteret det. Det må også kunne lade sig gøre hos os. 

Ifølge Region Midtjyllands Sundhedsprofil vil 70 procent gerne holde op med at ryge. Undersøgelsen bygger på 32.400 svar.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Sundhed.