Susanne Nannerup, tillidsrepræsentant for Teknisk Landsforbund, Grundfos