Andeslagteri går rettens vej: Stævner Fødevarestyrelsen efter fejlagtig kontrol

En kontrolrapport, der senere blev trukket tilbage, har kostet slagteriet dyrt. Nu stævner direktøren Fødevarestyrelsen for et tocifret millionbeløb. Styrelsen er ikke enig i, at der er begået indholdsmæssige fejl i kontrollen.

Opdatereret klokken 16.12 med reaktioner og citater fra Fødevarestyrelsens kødkontroldirektør.

Den månedlange strid mellem Fødevarestyrelsen og andeslagteriet Dan Duck i Struer får nu endnu et kapitel.

Slagteriet har i dag stævnet Fødevarestyrelsen for den anmeldelse, de lavede i december 2019, der blandt andet lød på, at Dan Duck ikke skulle have overholdt kravene til hygiejne på slagteriet, idet der skulle være observeret medarbejdere, der ikke vaskede hænder.

Det var forhold, som slagteriets direktør ikke selv kunne genkende, og det viste sig senere, at medarbejderne havde vasket hænder på en anden etage. I januar endte Fødevarestyrelsen da også med at trække i land og undskylde for den fejlagtige kontrolrapport fra december.

Men da var skaden allerede sket, og fejlen endte med at koste Dan Duck dyrt, da det gik udover julesalget af ænder. Derfor håber slagteriet nu at kunne få en økonomisk erstatning, oplyser direktør Hardy Eskildsen i en pressemeddelelse.

- Jeg håber på, at vi kan få erstatning på noget af det tab, som vi har lidt på baggrund af en så fatal fejl fra Fødevarestyrelsens side, uddyber direktøren overfor TV MIDTVEST.

- Vi har lidt et meget stort tab på det her. Vi har mistet 50 procent af vores kundegrundlag på det, så det er jo ikke småting, det her, fortsætter han.

Fejlen truer stadig virksomheden

Dan Duck har sidenhen forsøgt at få erstatning for det svigtende salg, men det er ikke lykkedes. Og derfor går direktøren nu rettens vej for at få oprejsning.

Fejlen fra Fødevarestyrelsen har ifølge direktøren haft så stor betydning, at den stadig i dag truer virksomhedens overlevelse.

- Vores intentioner om at få kørt Dan Duck op blev fuldstændig spoleret tilbage i december. Vi skulle have vækstet med 25 procent i år. I stedet har vi kun den halve omsætning i forhold til 2019, siger Hardy Eskildsen.

Derfor kan en eventuel økonomiske kompensation blive vigtig.

- Det er klart afgørende. Hvis vi ikke får en eller anden kompensation, så er udsigterne til at overleve begrænset, og så er der også nogle arbejdspladser, der ryger.

Slagteriets advokat, Hans Sønderby, kalder det i pressemeddelelsen for et alvorligt skridt. Men han mener også, at sagen er alvorlig.

- Ikke bare anmeldelse eller indskærpelsen i sig selv er problematisk, men også hele processen op til og bagefter er problematisk, lyder det blandt andet fra Hans Sønderby.

Fødevarestyrelsen erkender formelle fejl – men fastholder indhold

Kødkontroldirektør i Fødevarestyrelsen, Johan Kjølhede Overgaard, har endnu ikke læst stævningen fra Dan Duck, så han udtaler sig generelt om sagen.

Han er både ærgerlig og overrasket over, at det nu er endt her. Han erkender dog, at der er lavet nogle formelle fejl undervejs.

Eksempelvis havde styrelsen sat Dan Duck under skærpet tilsyn i efteråret på grund af problemer med gødningsforurening. Ifølge Johan Kjølhede Overgaard konstaterede styrelsen problemerne ved adskillige tilsyn, men der blev ikke skaleret op og givet påbud eller bøder, og det er en fejl i forhold til styrelsens interne retningslinjer, forklarer han.

- Udover den fejl, som vi synes er en alvorlig fejl i den forstand, at vi jo skal sikre, at virksomheden retter ind, når der er problemer, så har vi ikke fået hørt virksomhedens kommentar til en kontrolrapport, som vi udarbejder. Her kritiserer vi virksomheden for, at nogle af deres medarbejdere ikke vasker hænder ved indgangen til produktionsområdet, hvor der bliver slagtet ænder.

- Det vil vi sanktionere dem for, men der begår vi den formelle fejl, at vi ikke får partshørt virksomheden. Det betyder, at vi ikke kan give sanktionen, så vi trækker kontrolrapporten og sanktionen tilbage, og så udsteder vi en ny kontrolrapport i begyndelsen af januar, hvor vi samtidig gør dem opmærksom på, at vi vender tilbage til den problemstilling, når de genoptager produktionen, siger Johan Kjølhede Overgaard.

Han fastholder, at indholdet i rapporten i sig selv ikke var fejlagtig, men udførelsen, hvor Dan Duck ikke blev hørt, var forkert.

- Vores vurdering er, at kontrolrapporten og dens indhold sådan set er godt nok. Problemet for os var, at vi ikke fik overholdt de formelle procedurer med at sikre partshøring, inden kontrolrapporten blev gjort færdig og indskærpelsen blev givet. Og på grund af den formelle fejl har vi måtte undvære indskærpelse og trække kontrolrapporten tilbage.

- Men det har vi jo så fulgt op på efterfølgende, og det har ført til, hvad jeg opfatter, som en løsning på det problem, siger Johan Kjølhede Overgaard med henvisning til, at Fødevarestyrelsen i marts igen tjekkede op på forholdene omkring håndvask på slagteriet.

Det gav anledning til, at styrelsen gav Dan Duck et påbud om at revidere deres egne kontrolprocedurer. Det har Dan Duck efterfølgende imødekommet, oplyser Johan Kjølhede Overgaard.

Nu er det op til retssystemet at vurdere uenigheden mellem de to parter. Ifølge direktøren for Dan Duck indeholder stævningen et erstatningskrav på et tocifret millionbeløb. Hvor stort beløbet præcist er, ønsker Hardy Eskildsen ikke at oplyse.