Spareplan: Afdelinger i Skive, Lemvig og Silkeborg bevares

Politikerne i Region Midtjylland har indgået et forlig, der sparer 700 millioner kroner, men som samtidig freder tre lukningstruede afdelinger i Skive, Lemvig og Silkeborg.

I sparekataloget i Region Midtjylland var der lagt op til at lukke to afdelinger for genoptræning af hjerneskadede i Skive og Lemvig. Men to dage før den endelige beslutning skal tages, har politikerne indgået et bredt forlig, der bevarer de to afdelinger.

I stedet for at lukke de to afdelinger med 15 senge i Lemvig og 34 senge i Skive, bliver der i stedet tale om mindre besparelser: To senge i Lemvig og fire i Skive.

Silkeborg bevarer medicinske senge

I spareplanen indgik også et forslag om at lukke en afdeling med 38 akut-medicinske senge i Silkeborg. Det forslag er også pillet ud af spareplanen, dog således at man kun kan blive akut indlagt i dagtid. Aften og nat bliver de akutte Silkeborgpatienter fremover indlagt i Viborg.

Afdelinger centraliseres

To afdelinger for patologi og mikrobiologi (vævsprøver og laboratoriefunktioner) samles for det midt-vestlige område i henholdsvis Viborg og Århus, men med garanti for hurtige prøvesvar til sygehushusene i det vestlige område.

Ingen besparelser på akutberedskab

Det indgår også i forliget, at alle varslede besparelser på akutområdet bliver fjernet. Det betyder, at der stadig er akutbiler, lægebiler og akutklinikker som før spareplanen. Dette punkt havde regionspolitikerne allerede pillet ud af spareplanen for flere uger siden.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Politik.