Regeringen vil have flere til at dyrke idræt

Regeringen vil have flere danskere til at dyrke idræt og nedsætter tre arbejdsgrupper i samarbejde med idrætsforeninger.

Det skal være lettere for danskerne at vælge en aktiv livsstil i og uden for foreningerne. Derfor nedsættes der nu arbejdsgrupper i tre ministerier med repræsentanter for ministerierne, idrætten og andre organisationer.

Formålet er at sikre bedre idrætsmuligheder for særligt de idrætssvage målgrupper og dermed understøtte DGI’s og Danmarks Idrætsforbunds (DIF) vision "Bevæg dig for livet".

- Nu går arbejdet i gang, og vi skal vende hver en sten for at finde ud af, hvad der kan gøres for, at flere danskere kan blive idrætsaktive. Jeg er glad for, at der er så bred opbakning til indsatsen, og jeg tror på, at vi sammen kan finde nye muligheder, som kan få flere ud og dyrke idræt i og uden for foreningerne, siger kulturminister Mette Bock.

Arbejdsgruppen i Kulturministeriet skal koordinere indsatsen. De to andre arbejdsgrupper er nedsat i henholdsvis Sundheds- og Ældreministeriet og Beskæftigelsesministeriet.

En fælles indsats

Bevæg dig for livet er et samarbejde mellem DGI og DIF med støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden. Målsætningen er 75 procent idrætsaktive danskere og 50 procent foreningsaktive inden 2025. Den politiske beslutning vækker derfor stor glæde.

- Vi er meget glade for, at vi har politikere på højeste niveau, der vil være med til at øge danskernes idrætsdeltagelse. Selvom vi i Danmark har en meget aktiv befolkning, er der fortsat stor forskel på idrætsdeltagelsen afhængig af social status og uddannelseslængde, siger Søren Møller, formand i DGI.

Projekt: Bevæg dig for livet

I efteråret 2017 inviterede statsminister Lars Løkke Rasmussen til idrætstopmøde på Marienborg med Bevæg dig for livet som omdrejningspunkt. Arbejdsgrupperne skal bygge videre på de mange gode idéer fra mødet.

- Det er helt afgørende, at flere tager del i vores vision om at blive verdens mest idrætsaktive folk. Vi har ekspertisen i idrætten til at sikre idrætstilbud til mange forskellige målgrupper, men der er brug for en endnu mere aktiv deltagelse fra politikere, kommuner, patientforeninger og andre aktører, der har kontakten med folk i alle livsfaser, siger Niels Nygaard, formand i DIF.

Holstebro, Skive og Ikast-Brande Kommune er udvalgt som foregangskommuner for projektet "Bevæg dig for livet".

Tre midt- og vestjyske kommuner skal være forbilleder i det, der bliver kaldt Danmarkshistoriens største idrætssatsning.
Ikast-Brande Kommune har indgået en femårig aftale med DIF og DGI, der skal få flere borgere til at dyrke motion.

Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Sundhed.