I Midt- og Vestjylland er lærlingene ikke mobile nok

Lærlinge inden for byggeriet i Midt- og Vestjylland ligger omkring landsgennemsnittet, når det handler om at pendle til praktikpladsen. 30 procent pendler mere end 15 kilometer nøjagtig som på landsplan. Men i forhold til fx de sjællandske lærlinge er vestjyderne ikke særlig mobile, viser en ny undersøgelse fra Dansk Byggeri.

Generelt er lærlingene ikke så villige til at pendle langt til praktikpladsen, men der er store regionale forskelle. 12 procent af lærlinge i Midt- og Vestjylland pendler mere end 25 kilometer til deres praktiksted. På landsplan er det 14 procent, som pendler mere end 25 kilometer.

Mere mobile lærlinge

Ifølge Dansk Byggeri er det helt nødvendigt, at de unge bliver mere villige til at pendle.

- Der er kamp om praktikpladserne, og her spiller mobiliteten ind, siger formand for Dansk Byggeri i Midt- og Vestjylland, Niels Hansen, der kan konstatere, at blot 30 procent af lærlingene i Vestjylland har mere end 15 kilometer til praktikstedet i 2016. I 2010 var det 21 procent.

De unge i Midt- og Vestjylland udviser ikke samme mobilitet som fx de unge på Sjælland, hvor 44 procent pendler mere end 15 kilometer, og det er et problem både for dem og for branchen.

- Selv om kampen om praktikpladserne er hård, så spiller viljen til at rejse lidt længere også ind, selv om den offentlige transport i vores område er relativ begrænset. Og unge, der virkelig gerne vil det her, må også være mobile som de voksne, der i gennemsnit pendler 40 kilometer.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen dækker lærlinge, der er startet på hovedforløbet af en bygge- eller anlægsfaglig uddannelse i perioden 2008-2016. Samlet set dækker populationen på landsplan over 27.594 lærlinge med fuldført uddannelse og 20.728 lærlinge, der fortsat er i gang med deres uddannelse.

Undersøgelsen er lavet for Dansk Byggeri i samarbejde med Danmarks Statistik.