Produktions-pause på Cheminova

70 ansatte på kemikoncernen sendes på efteruddannelse.

Lagrene af ukrudsmidlet Round Up er blevet for store hos Cheminova på Harboøre Tange.

Derfor har Cheminova ifølge 3Fs hjemmeside lukket for produktionen af Round Up i seks uger.

Fællestillidsrepræsentant Gunnar Krarup Andersen oplyser, at produktions-stoppet ikke betyder fyringer. I stedet bliver 70 ansatte sendt på kursus i blandt andet spildevandsresning.


Læs flere artikler fra Lemvig eller i kategorien Erhverv.