Tema: Skal atomaffaldet til landsdelen

Mens midt- og vestjyderne venter på en afklaring, tager vi et kig ned i tønderne med radioaktivt affald.

Lige nu er arbejdet på forskningscenter Risø i fuld gang. Deres 3. reaktor, DR3, er ved at blive brudt ned og gjort klar til skrot. Men mens det på centret går planmæssigt, så er der stadig stor uvished om, hvor skrottet i sidste ende skal have sit sidste hvilested.

Seks steder er blevet udpeget af GEUS (de Nationale Geologiske Undersøgelser) som værende egnede til at huse et depot for radioaktivt affald. Disse seks steder bliver inden for to måneder skåret ned til to eller tre. Iblandt de seks muligheder er Thise, Hvidbjerg og Skive Vest.

Politisk kovending

I sidste time kan planerne dog også blive vendt op og ned. Midt på måneden begyndte nye rygter nemlig at versere: Der skulle kunne samles et politisk flertal for at lade affaldet blive på Risø. Forslaget er dog endnu ikke behandlet, og derfor er den formelle plan stadig, at et af de seks udvalgte steder langt fra Risø i fremtiden skal huse et depot.

Denne plan blev vedtaget i 2003 af et enigt Folketing.

Hvad er det?

Mens vi venter på en afgørelse, kan I tage et kig på, hvad hele debatten handler om herunder. Vi har nemlig været på besøg hos Dansk Dekommissionering, som står for at skrotte det radioaktive affald, og her fortæller projektleder Heidi Sjølin Thomsen om, hvad der er i de mange tønder:

19SonyAtomA2