DF: Atomaffald skal blive i Risø

Skive og Struer Kommuner er i spil som muligt slutdepot for store mængder atomaffald fra Risø. Men nu mener Dansk Folkeparti, at affaldet skal blive, hvor det er.

I 2003 besluttede Folketinget, at der skal findes et nyt depot for femtusinde ton atomaffald, der lige nu bliver opbevaret på et forskningscenter i Risø.

Siden har der været kamp om, hvor det endelige slutdepot skulle være, og her har to steder i undergrunden Skive Kommune samt et sted i Struer Kommune været udpeget som et muligt lager.

Men nu skriver Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, i et læserbrev i Skive Folkeblad, at hun og hendes parti mener, at atomaffaldet skal blive i Risø.

- Fordelingen af atomaffaldet vil bare flytte problemet fra et sted til et andet, og problemet vil stadig være det samme - hvordan slipper vi bedst af med det radioaktive affald en gang for alle? skriver hun.

I stedet foreslår hun et mellemlagerdepot i Risø for at afvente og se, om der byder sig en bedre måde at skille sig af med affaldet på. En løsning, som de lokale folketingspolitikere, socialdemokraten Anette Lind og Inger Støjberg fra Venstre, tidligere har talt positivt om.

Repræsentanter fra Folketingets sundhedsudvalg har netop været i Holland for at besøge et forskningscenter med et tilsvarende mellemlagerdepot.

Det er erfaringerne fra den tur sammenlagt med risikoen ved at flytte atomaffaldet, der gør, at Dansk Folkeparti nu vil udskyde beslutningen om et slutdepot.

Udover Skive og Struer Kommuner har Kerteminde, Lolland og Bornholm også været i spil som mulige slutdepoter for atomaffaldet.