Sparekassen Limfjorden trodser krisen

Ledelsen er tilfreds med halvårsregnskabet i Sparekassen

Det er lykkedes Sparekassen Limfjorden at skabe et overskud på 1,6 millioner kroner før skat i første halvår af 2009. Sidste forår var overskuddet før skat på 1,5 millioner kroner, og hvis de finansielle markeder forholder sig forholdsvis stabile året ud, forventer sparekassen at hive et overskud på i alt fire millioner kroner hjem.

Sparekassen Limfjorden har derfor heller ikke søgt om statslige midler i forbindelse med en Bankpakke 2 fra Regeringen. Det skyldes blandt andet en solvens på 16,4 procent og en likviditet på 175,5 procent. Likviditeten er opnået efter en stigning i indlån, skriver Sparekassen Limfjorden på sin hjemmeside.

- Med baggrund i en fin fremgang i den primære indtjening, kursreguleringer, forretningsomfang og kundegrundlag findes det opnåede resultat for første halvår af 2009 tilfredsstillende, skriver administrerende direktør Ove Nielsen, Sparekassen Limfjorden.