Mangel på bier: Honningproduktion gik i stå

Honningproduktionen er i fare. Der mangler nu så mange bier, at produktionen til tider går i stå.

Både biavlere og honningproducenter sukker efter flere bier. Og det kan mærkes hos honningglade kunder, da prisen stiger på honning.

Biavler Christoffer Winter Hansen har været biavler i fem år. Interessen for bierne har han fra sin egen bedstefar - og så fordi det er hyggeligt.

- Ja, der er da heldigvis honning, konstaterer han ude ved bistadet i sommersolen.

Men der er en skyggeside.

-  Nu har jeg jo ikke et kæmpe erfaringsgrundlag med fem år, men jeg kan jo høre på mine gamle kollegaer, som fortæller at for år tilbage, der var det meget nemmere at holde bier, siger Christoffer Winter Hansen.

Biavler Christoffer Winter Hansen
Biavler Christoffer Winter Hansen
Foto: Lasse Uttrup, TV MIDTVEST

Tre syndere

Det er ikke kun biavlerne, der mener, at der er noget galt med deres bier. Yoko Luise Dupont er forsker, og hun mener, at problemet skyldes en cocktail bestående af tre ingredienser. Mider, mangel på blomster og så landbrugets brug af sprøjtemidler.

- Jeg synes da, det er bekymrende, at man kan have en biologisk mangfoldighed, som på bare måske 50 år er så stejlt nedadgående - sandsynligvis på grund af nogle af de ting, vi gør som mennesker, fortæller hun.

quoteSidste år var første gang nogensinde, at Jakobsen i firmaets historie kørte tør for dansk honning.

Helle Reinevald, administrerende direktør for Jacobsens Honey

Må vente tre år

Bierne i stadet hos hende er en del i et større europæisk forskningsprojekt, som skal kortlægge præcist, hvad sprøjtegifte og mangel på blomster betyder for honningbierne. Men selvom resultatet først er klar om tre år, så er hun ikke tvivl om, at der er et problem.

- Det synes jeg, at alle data peger på. Det store spørgsmål er så, hvad vi skal gøre ved det problem. Det er jo nok ikke realistisk og gå ud og forbyde alle sprøjtegifte, siger hun.

Sidste år løb honningproducenter tør for honning.
Sidste år løb honningproducenter tør for honning.
Foto: Lasse Uttrup, TV MIDTVEST

Senest har EU forbudt de sprøjtegifte, der går under betegnelsen neonikotinoider. Effekten af giften er svær at gennemskue i sammenspillet med de andre faktorer, der påvirker bierne. Men hos Danmarks største honningproducent i Aulum kan man bare konstatere, at der er mangel på dansk honning.

-  Sidste år var første gang nogensinde, at Jakobsen i firmaets historie kørte tør for dansk honning, og vi har altid kæmpet rigtigt meget for, at vi skal have dansk honning til vores kunder, men der var ikke mere at få på markedet, og nogle få uger kunne man også se det ude i butikkerne, fortæller Helle Reinevald, administrerende direktør for Jacobsens Honey. 

Honningproduktion hos Jakobsens Honey
Honningproduktion hos Jakobsens Honey
Foto: Lasse Uttrup, TV MIDTVEST

Manglen afspejles i prisen. De seneste to år er en bøtte honning steget med omkring fem kroner. Jakobsen Honning håber, at virksomheden kan være med til at hjælpe flere biavlere i gang. Og biavlerne, de håber på en adfærdsændring.

-  På landsplan der taler vi meget om at påvirke politisk og kommunalt og lokalt altså simpelthen få plantet nogle blomster, siger biavler Christoffer Winter Hansen, der også er formand for Bjerringbro og Omegns Biavlerforening.

Se indslaget om de manglende bier.