Fremtidens fjernvarme

Geotermisk fjernvarme står foran et gennembrud i Danmark, vurderer en ekspert. Thisted og Viborg går forrest.

Naturgassen, der ikke varer ikke evigt og større fokus på grøn energi, er i følge en forsker i energiplanlægning nogle af grundene til, at geotermien står over for et gennembrud i Danmark.

- Hvis fjernvarmen skal have en fremtid, så må der tænkes i alternative baner. Og først og fremmest mere energi-rigtigt, siger Poul Alberg Østergaard, der er lektor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.

Ved produktion af geotermisk varme hentes vandet via en boring op fra undergrunden. Varmen pumpes videre til forbrugerne, mens det koldt vand via en anden boring sendes tilbage i jorden. Herefter er undergrundens sammensætning og konsistens afgørende for, om man kan pumpe vandet tilbage mellem de to boringer og på den måde skabe et kredsløb.

Forbrugerne hos Viborg Fjernvarme har på en generalforsamling sat 12 mio. kroner af til at undersøge jorden omkring Hjarbæk Fjord - og har dermed indledt jagten på billig og vedvarende varme.

Udover Viborg, er der projekter i gang i Sønderborg. Derudover ligger landets to eneste etablerede anlæg på Amager og i Thisted.

Se indslag om geotermisk fjernvarme her: