Grov vold mod spædbarn: 32-årig mand er idømt 2 års fængsel

Volden mod spædbarnet skete tilbage i 2017.

Foto: Palle Mouritsen, TV MIDTVEST

Onsdag er 32-årige Patrick Lykke fra Mollerup på Tjele-egnen ved retten i Viborg netop blevet idømt 2 års ubetinget fængsel for at have begået grov vold mod et spædbarn. Den dømte var drengens stedfar. 

Volden er foregået over en periode på cirka 2,5 måned tilbage i 2017 mod den dengang fire måneder gamle dreng.

Flere gange har han (red. barnet) været udsat for grov vold. Han har brækket ni ribben og skinnebenet og fået en hjerneblødning.

Pia Koudahl, specialanklager hos Midt og Vestjyllands Politi

Onsdag formiddag blev den tiltalte dømt efter straffelovens paragraf 245 om legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter. Anklageren ville have ham dømt efter den noget hårdere paragraf 246. 

Under domsafsigelsen lød det fra retsformanden om straffen: 

- Det har været en afvejning. Det er jo en alvorlig sag, men ikke sådan at paragraf 246 kunne komme i spil. Derfor har vi dømt efter paragraf 245 og givet dommen på to års fængsel. 

Straffelovens  § 245 & § 246

Straffeloven § 245

 

Den, der udøver et legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særligt skærpende omstændighed

Stk. 2. Den, der uden for de i stk. 1 nævnte tilfælde tilføjer en anden person skade på legeme eller helbred, straffes med fængsel indtil 6 år. 

 

Straffeloven § 246
 

Har et legemsangreb omfattet af § 245 eller § 245 a, været af en så grov beskaffenhed eller haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år.

 

Kilde: www.danskelove.dk

Se mere

Overrasket over dommen

Patrick Lykkes forsvarsadvokat, Karina Skou, er noget overrasket over dagens udfald i byretten.

- Jeg mener ikke, at der på nogen måde er bevis for, at han har begået vold mod det her barn. Hvilket der også var en af nævningene, som nåede frem til, at der ikke var nogen beviser overhovedet.

Men retten fandt det anderledes, og han blev altså idømt to års fængsel for grov vold mod sin stedsøn efter straffelovens paragraf 245. En paragraf i straffeloven, der er noget mildere end paragraf 246, som anklagemyndigheden havde rejst mod ham.

Det er ganske overraskende, at anklageren går efter fire års fængsel. Det er helt ude af proportioner.

Karina Skou, tiltaltes forsvarsadvokat

- Retslægerådet siger, at drengen med stor sandsynlighed har nogle varige skader, men at man først endeligt kan vurdere det, når drengen bliver syv år. Jeg tror, det er det, der kommer den tiltalte til gode, og derfor siger man, at det alene er grov vold, siger senioranklager hos Midt og Vestjyllands Politi, Pia Koudahl.

Den dømte og forsvarsadvokaten har nu 14 dage til at beslutte, om de vil anke dommen.

Forsvarer og anklager uenig om straffen 

Onsdag formiddag blev manden kendt skyldig i at have udøvet grov vold mod en dengang fire måneder gammel dreng. Da skyldsspørgsmålet var på plads gik forsvarer og anklager i gang med at procedere.

- Der er ingen formildende omstændigheder i den her sag. Til gengæld er der flere skærpende omstændigheder, lød det fra Pia Koudahl, der er specialanklager hos Midt og Vestjyllands Politi. 

- Flere gange har han (red. barnet) været udsat for grov vold. Han har brækket ni ribben og skinnebenet og fået en hjerneblødning. Det er ganske alvorlige skader. Det er skærpende, at der er tale om flere episoder, lød det også fra specialanklageren.

Specialanklageren gik derfor efter en straf på fire års fængsel. Den straf var den tiltaltes forsvarer på ingen måde enig i.

Læs også 32-årig mand kendt skyldig for grov vold mod spædbarn

- Det er ganske overraskende, at anklageren går efter fire års fængsel. Det er helt ude af proportioner, lød det fra forsvarer, Karina Skou under retsmødet.

- Jeg erkender, at det er en alvorlig sag, men der er flere formildende omstændigheder. Han (red. tilltalte) har gode personlige forhold, og det tyder på, at barnet udvikler sig positivt.

Mandens forsvarer mente, at han skulle idømmes en straf, der lød på mindre end 12 måneders fængsel. 

Onsdag formiddag blev den 32-årige mand dømt efter straffelovens paragraf 245. Den omhandler legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter og straffes med fængsel indtil seks år.

02:14

Den 32-årige Patrick Lykke fra Mollerup øst for Viborg blev i dag i dømt to års ubetinget fængsel for flere tilfælde af grov vold mod et spædbarn.

Luk video