32-årig mand kendt skyldig for grov vold mod spædbarn

Manden var tiltalt for legemsangreb af særlig rå karakter begået tilbage i 2017.

Foto: Palle Mouritsen, TV MIDTVEST

Opdateret kl. 10:38

Med observationer fra retten

En 32-årig mand fra Viborg-egnen er netop blevet kendt skyldig i at have udøvet grov vold mod et spædbarn. 

Ifølge anklageskriftet var manden tiltalt for legemsangreb af særlig rå karakter i perioden fra omkring den 30. august 2017 til den 7. november 2017. 

Manden blev dømt under straffelovens paragraf 245, der lyder:

- Den, som udøver et legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. 

Straffeloven § 245

  1. § 245

    Den, der udøver et legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særligt skærpende omstændighed.

    Stk. 2. Den, der uden for de i stk. 1 nævnte tilfælde tilføjer en anden person skade på legeme eller helbred, straffes med fængsel indtil 6 år.

Kilde: www.danskelove.dk

Se mere

Da retsformanden læste skyldskendelsen op, var der ikke den store reaktion fra den tiltalte, der var mødt op i habitjakke. Han stod ved siden af sin forsvarer med hænderne samlet foran sig, da kendelsen blev læst op. 

Kort efter forlod han retslokalet. Her rystede han på hovedet, da han fik øjenkontakt med nogle af de tilhørende. 

02:14

Se indslag: Den 32-årige Patrick Lykke fra Mollerup øst for Viborg blev i dag i dømt to års ubetinget fængsel for flere tilfælde af grov vold mod et spædbarn.

Luk video

Blødninger i hovedet 

Den dengang kun 4 måneder gamle dreng blev i november 2017 undersøgt på Retsmedicinsk Institut i Århus Universitet.

Her fremgik det blandt, at der var blødning under den hårde hjernehinde og væskeophobning i begge øjne. Derudover blev der fundet brud på nogle ribben. 

Retslægerådets vurdering var, at drengen havde været udsat for vold ved legemsangreb af særlig rå, brutal og farlig karakter og mishandling i form af rystevold. 

Læs også Kvælertag, slag i hovedet og tramp i maven: Kæreste fængslet for grov vold

Næsten enigt nævningeting 

I byretten var det et stort set enigt nævningeting, der kunne fremsige skyldsspørgsmålet. Nævningetinget består af fire nævninge og tre dommere.

Dog var der én af de fire nævninge, der ikke fandt, at der var nogen form for bevis for, at det var den 32-årige mand, der havde påført barnet skaderne. 

Manden var oprindeligt tiltalt efter straffelovens paragraf 246, der lyder: 

Læs også Få voldtægtsanmeldelser ender i retten - Ofte påstand mod påstand

- Har et legemsangreb været af en så grov beskaffenhed eller haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år.

Én af nævningene mente, at den tiltalte skulle dømmes efter denne hårdere paragraf. Men manden blev altså i stedet dømt efter straffelovens paragraf 245, der er en mildere bestemmelse. 

Strafudmålingen forventes afsagt onsdag eftermiddag.