Silkeborg Forsyning har mistet 70 millioner kroner på fejlslagne investeringer: Byrådsmedlem vil have sagen undersøgt

Det er et velkendt og stort problem, at det er svært at få aktindsigt i kommunale forsyningsselskaber, men det afskrækker ikke byrådsmedlem fra Silkeborg.

2:40
Byrådsmedlem i Silkeborg vil vide mere om tab på 70 mio.kr. i kommunens forsyningsselskab. Men det er svært.
Foto: Silkeborg Forsyning

En regning på 70 millioner kroner til Silkeborg Forsynings omkring 53.000 forbrugere. Det er blevet en realitet eftersom, at Silkeborg Forsyning sammen med andre fjernvarmeselskaber forud for energikrisen spekulerede i, at elpriserne ville forblive lav. De blev derfor ramt af store tab, da energipriserne eksploderede i 2021.

Men hvordan kunne det komme så vidt? Det ønsker Peter Sig Kristensen, der er byrådsmedlem fra Enhedslisten i Silkeborg Kommune, nu at få svar på, selvom det er svært. 

- Jeg synes, det er for svært at få indsigt i disse oplysninger. Når man som byrådsmedlem får af vide, at andre medlemmer har adgang til en viden, som jeg ikke får stillet til rådighed, så synes jeg, der er et problem, fortæller han. 

Silkeborg Forsyning er hundrede procent ejet af Silkeborg Kommune og dermed skatteborgerne, men selvom det burde være nemt for et byrådsmedlem at få indsigt i præcis, hvordan selskabet har mistet de mange millioner, og hvordan kommunen er blevet orienteret undervejs fra deres eget selskab, så er det langt fra sådan.

- I den redegørelse vi har fået i byrådet, står der, at Silkeborg Kommune som ejer er blevet løbende orienteret siden efteråret 2021, men jeg har intet hørt om det her i al den tid, så det vil jeg gerne vide, om det er rigtigt, fortæller han.

Forlanger åbenhed 

Et flertal i byrådet besluttede dog forleden, at sagen lige nu ikke skal undersøges nærmere, men det er Peter Sig Kristensen ikke tilfreds med. Han forlanger indsigt i al kommunikation mellem kommune og forsyning omkring den fejlslagne energihandel.

- Jeg sidder i byrådet i kommunen, og derfor vil jeg gerne sikre mig, at tabet på 70 millioner kroner ikke falder tilbage på kommunens borgere. Derfor har jeg brug for nogle oplysninger som byrådsmedlem for at kunne varetage mit medejerskab af Silkeborg Forsyning, fortæller han.

Et stort, generelt problem 

Der er dog det problem, at forsyningsselskaber generelt er meget svære at få aktindsigt i. Det er så stort et problem med den manglende transparens og åbenhed, at det er endt hos Ombudsmanden flere gange, fortæller Rasmus Visby, der journalist ved Magtindsigt.dk og som i mange år har arbejdet med at undersøge lyssky sager i forsyningsselskaber.

- Det er et stort problem, at der er så meget lukkethed omkring kommunalejet forsyningsselskaber, og det er faktisk så stort, at det er endt hos Ombudsmanden, fordi der er kommet så mange klager ind i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er et anerkendt og stort problem, fortæller han.

Andre byrådsmedlemmer oplever samme problem 

I Ringkøbing-Skjern Kommune har byrådsmedlem Niels Rasmussen fra SF i flere måneder kæmpet med at få aktindsigt i en sag fra Ringkøbing-Skjern Forsyning, hvor en chef var anklaget for at vælge bestemte under-entreprenører over andre. En indsigt han kæmper en langstrakt kamp for at få.

- Jeg har søgt aktindsigt i den advokatundersøgelse, der er blevet lavet, og det har forsyningen afvist, så nu er jeg gået videre til Fiskeri- og Fødevareklagenævnet og har klaget over den afgørelse, de er kommet med, og det regner jeg med, jeg får medhold i. Men det har taget flere måneder, fortæller Niels Rasmussen.

Men på trods af at papirarbejdet bliver trukket i langdrag, har han ikke tænkt sig at opgive at få indsigt i sagen. Det er altafgørende at få skabt klarhed over forløbet, mener han.

- Jeg vil have, at vi skal have skabt fuldstændig transparens og åbenhed i vores forsyning. De har igennem flere år ageret som en stat i staten, og når det er hundrede procent kommunalt ejet, bør de også leve op til de værdier, vi har i kommunen, og det har de bestemt ikke gjort. Der har været mange mystiske transaktioner, som har undret mange borgere.

Tidshorisonten afskrækker ikke

Men selvom Niels Rasmussen har kæmpet i flere måneder for sin sag i Ringkøbing-Skjern Kommune, så afskrækker det ikke Peter Sig Kristensen fra at kæmpe for at få forløbet fra Silkeborg Forsyning undersøgt.

- Jeg søger en sagsindsigt i sagens oplysninger, og så modtager jeg forhåbentlig alt den information, kommunen har, og så laver jeg en redegørelse, som jeg sender til byrådet, og så må vi gå den vej rundt, fortæller han.

Borgmester i Silkeborg Kommune Helle Gade fortæller TV MIDTVEST, at hun har fokus på sagen, men at der er nogle regler, der spænder ben for at få informationer ud.

- Jeg har sammen med Økonomi- og Erhvervsudvalget et særligt øje på den her sag. Men der er en række interne oplysninger, som er fortrolige på nuværende tidspunkt. Silkeborg Forsyning er at aktieselskab, som er underlagt andre regler end en kommune, men jeg opfordrer ledelsen til at være så åbne som muligt om, hvad der foregår, lyder svaret.

Det er i alt syv fjernvarmeselskaber der har deltaget i spekulationen, der i efteråret 2022 førte til tab for sammenlagt mere end 100 millioner kroner, hvoraf regningen på 70 af dem er endt hos Silkeborg Forsyning.