Fejl i sager med teledata: Skal gennemgå 800 midt- og vestjyske retssager

Rigsadvokaten stopper midlertidigt for brug af teledata som bevis i retten. Anklagemyndigheden hos Midt- og Vestjyllands Politi er sat på overarbejde.

- Det er en stor opgave, men det er også en helt nødvendig opgave. For det er jo klart, at man skal have tiltro til de beviser, som anklagemyndigeheden præsenterer i retten. Og hvis der er tvivl om det, så har vi et arbejde med at få rettet op på det. 

Sådan lyder meldingen fra chefanklager hos Midt- og Vestjyllands Politi, Kåre Skjæveland, efter at det i dag står klart, at sagen med fejl i teledata i flere retssager er større end først antaget. 

quote(...)det er jo klart, at man skal have tiltro til de beviser, som anklagemyndigeheden præsenterer i retten. Og hvis der er tvivl om det, så har vi et arbejde med at få rettet op på det

Kåre Skjæveland, chefanklager, Midt- og Vestjyllands Politi

Det har i dag ført til, at Rigsadvokaten stopper midlertidigt brug af teledata som bevis for domfældelse, efter at der er fundet nye alvorlige fejl i de data, der bliver brugt i straffesager.  

Frygter uskyldigt dømte 

Teleoplysningerne vil heller ikke kunne bruges som grundlag for varetægtsfængsling af mistænkte. Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse i dag. En beslutning, der i den grad påvirker anklagemyndighedens arbejde – også i Midt- og Vestjylland.

- Det betyder, at i sager, hvor beviset hviler på oplysninger om, hvor en mobiltelefon har været på et givent tidspunkt, der kan vi ikke gennemføre retssagerne de næste to måneder, fortæller chefanklager hos Midt- og Vestjyllands Politi, Kåre Skjæveland.

quoteSkrækscenariet er jo, hvis der er sager, hvor nogen er blevet dømt forkert(...)Et andet skrækscenarie er, hvis nogen er gået uberettiget fri

Kåre Skjæveland, chefanklager, Midt- og Vestjyllands Politi

Fejlen er opstået i et it-program til håndtering af teledata og kom frem tidligere på sommeren. Det kan ikke bare have været medvirkende til, at uskyldige er blevet dømt. Den kan også have forhindret opklaring af sager.

- Skrækscenariet er jo, hvis der er sager, hvor nogen er blevet dømt forkert. Altså hvis de i virkeligheden ikke har begået det, de er blevet tiltalt eller dømt for. Et andet skrækscenarie er, hvis nogen er gået uberettiget fri. Og det er jo det, vi nu skal prøve at finde ud af, siger Kåre Skjæveland i dag.

Prioriterer opgaven højt

Hos anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi – såvel som i alle andre af landets politikredse – skal man nu gennemgå samtlige sager, hvor teleoplysninger indgår, for at tjekke, om der kan være begået fejl.

- Vi har en bruttoliste på omkring 800 sager, hvor der kan være problemer. Ikke sager, der er berammet i den kommende tid, men sager, som Midt- og Vestjyllands Politi har behandlet gennem en længere årrække, hvor der har indgået teleoplysninger. De sager er vi ved at gennemgå, lyder det fra chefanklageren.

Problemerne skal være opstået i det program, som konverterer teleselskabers såkaldte rådata til oplysninger, der er blevet brugt i retssager. Det er typisk rådata fra telefoner, som politiet får fra teleselskaber. Det kan sige noget om, hvor en person har opholdt sig på et givent tidspunkt.

Overblik over, hvad der blandt andet fremgår af den instruks, som Rigsadvokaten har udsendt til anklagerne:

Flere fejl fundet

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har i et brev orienteret Folketingets Retsudvalg om den nye udvikling i sagen. Her skriver han, at ministeren fredag blev orienteret om, at politiet har identificeret fejl i forbindelse med "konverteringen af geografiske koordinater for telemasters placering".

quoteVi har en bruttoliste på omkring 800 sager, hvor der kan være problemer

Kåre Skjæveland, chefanklager, Midt- og Vestjyllands Politi

- Det medfører ifølge oplysningerne fra Rigspolitiet, at der ved behandlingen af straffesager kan være indgået fejlbehæftede masteplaceringer, som er anvendt til at sandsynliggøre en telefons position, skriver ministeren.

Rigspolitiet har også meddelt ministeren, at der er fundet flere konkrete fejl i rådata, som politiet modtager fra teleselskaberne. Omfanget og betydningen af disse fejl er endnu ikke blevet afdækket.

- I de kommende måneder har vi i hvert fald en enkelt sag, hvor det kan have betydning. I drøftelse med forsvarer og med retten skal vi tage stilling til, hvad der skal ske med sagen. Men lige nu skal vi først have identificeret, hvor mange sager, der kan være berørt at rigsadvokatens udmelding, lyder det fra chefanklager i den midt- og vestjyske politikreds, Kåre Skjæveland.

Endnu intet overblik

Tidligere hed det, at omkring 10.700 sager fra 2012 og frem til 8. marts 2019, hvor der er indhentet historiske teleoplysninger, skal undersøges. Men nu skal også sager fra før 2012 undersøges.

Det er endnu uvist, hvor mange sager det drejer sig om. Også i Midt- og Vestjylland.

- Vi har ikke fundet nogen eksempler indtil videre, men når vi nu ikke gennemfører sager i de kommende to måneder, så er det jo netop for at undgå, at der sker fejl, som vi senere skal reparere på. Vi vil for alt i verden undgå, at nogen bliver dømt for noget, de ikke har gjort.

Der er indtil videre sat en stopper for retssager, hvor teledata er en del af bevisførelsen, frem til 18. oktober. Indtil da skal fejlene undersøges.

Hør chefanklager Kåre Skjæveland sætte ord på sagens omfang og betydning for anklagemyndighedens arbejde. 

 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien 112.