Minister vil nedbringe antallet af grovædende sæler

Miljøminister Eva Kjer Hansen vil nedbringe bestanden af grovædende sæler med hjælp fra svenskerne samt mere lempelige regler for danske jægere.

Sælerne er et sødt syn i naturen. Men lige så søde de ser ud, lige så irriterende er de for fiskerne. De spiser nemlig en række fisk, som er levebrød for landets fiskere. Derfor skal de nu skydes ned, skriver Berlingske.

- Der er et stort behov for at hjælpe fiskerne, for sælbestanden er stor, og skaderne, sælerne forvolder, er så omfattende, at vi skal have gjort noget ved problemet, siger miljøminister Eva Kjer Hansen (V) til Berlingske.

Fiskerne har gentagne gange efterlyst handling for at få sælbestanden reguleret. De seneste to år har Naturstyrelsen forsøgt at regulere bestanden, men jægernes beføjelser til at skyde sæler har været særdeles restriktive.

- Når vi nu har besluttet os for at regulere sælerne, så skal vi sørge for, at det rent faktisk kan lade sig gøre. Dette har ikke været tilfældet de senere år. Sæler er hurtige og svære at få ram på, og derfor skal jægerne have bedre forhold. For eksempel skal vi kigge på restriktionen om, at jagten skal foregå helt tæt på de steder, hvor fiskerne har problemer, siger ministeren.

Jægerne er klar

Danmarks Jægerforbund har i samarbejde med Naturstyrelsen allerede planlagt et kursusforløb. Hvis det bliver vedtaget at ophæve fredningen, vil jagten foregå både til vands og til lands langs strandene, og jægerne er klar til opgaven.

- Det er vigtigt at forstå, at sæler er en del af vores natur og ikke noget, der kommer ud af tegnefilm. Det er vilde dyr, ikke klappedyr. Jagt er en helt uundværlig del af naturforvaltningen - man kan kalde det en normal "høst" af naturen, siger Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund, til Berlingske.

Den samlede bestand af gråsæl i Østersøen inklusiv den Botniske Bugt er vokset fra omkring 2.000 i slutningen af 70'erne til op mod 50.000 i 2014. Samtidig er bestanden af den sølvplettede sæl steget fra omkring 2.000 til nu at være over 18.000. Om dagen æder de i gennemsnit fire kilo fisk.

Samarbejde med svenskerne

Hvis det står til Eva Kjer Hansen skal slaget mod sælerne også stå på svensk grund. I forgårs sendte hun ifølge Berlingske et brev til sin svenske kollega, klima- og miljøminister Åsa Romson. Hun håber på at indlede et samarbejde om at nedbringe bestanden, fordi en del af sælerne i det østlige Danmark yngler i Sverige, siger ministeren.

- Svenskerne har haft problemer med sælerne i længere tid og kan være en stor hjælp i denne henseende, siger Eva Kjer Hansen.

Hun afventer fortsat svar fra nabolandet.