Havørneunger tæt på kæmpemøller

For første gang i Thy har to havørneunger set dagens lys i Østerild Plantage, tæt på Det Nationale Testcenter for Vindmøller. (FOTO: Naturstyrelsen)

Højt oppe i en skovfyr i Østerild Plantage bor et havørnepar i en meterbred rede,som er opbygget gennem flere år. I år er redens indbyggertal vokset med to unger, der sidder på kanten og bliver fodret af det travle forældrepar. Føden skaffer havørnene blandt andet i det nærliggende naturreservat Vestlige vejler.

Reden er tæt på Det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild. Men havørnene er tilsyneladende helt upåvirkede af vindmøllers susen, anlægsarbejder og de mange besøgende i Testcentret.

- Det er første gang, at vi ser ynglende havørn i Thy. Det er et tegn på høj naturkvalitet og gode levevilkår, når så store rovfugle i toppen af fødekæden trives. Det er ikke længe siden, at de var truet af udryddelse her i landet, siger projektleder Claus Rasmussen, Naturstyrelsen Thy.

Også i Lodbjerg Plantage i Sydthy er der observeret yngleforsøg hos et andet havørnepar. Det er ikke ualmindeligt, at yngre urutinerede par skal bruge flere forsøg, før det lykkes at få unger på vingerne.

Også Østerildparret har gjort adskillige forsøg, før det endelig lykkedes.

Området er svært tilgængeligt, så der har ikke været behov for at spærre af. Man må nøjes med at se op i luften.

Se Naturstyrelsens guide til Østerild Klitplantage

/Naturstyrelsen.

Et havørnepar har udklækket de første unger nord for limfjorden i over 100 år.