Vestas skal betale millionerstatning til medarbejder

En medarbejder på Vestas-fabrikken i Viborg fik varige mén af det arbejde, han udførte, og Vestas må nu betale ham en klækkelig erstatning.

Vestre Landsret har givet Vestas det fulde ansvar for en arbejdsulykke, hvor en tidligere medarbejder fik en rygskade. Dommen sikrer den tidligere medarbejder en erstatning på over tre millioner kroner, skriver Fagbladet 3F.
    
Ulykken skete i december 2010 - elleve dage før Vestas lukkede afdelingen i Viborg.
    
Den dengang 50-årige mand skulle med en momentnøgle dreje en stor bolt på plads. Det krævede et træk, der svarede til, at han løftede 61 kilo.
    
- Vestas vidste derfor, at arbejdet var belastende. Trækket på de 61 kilo overgik Arbejdstilsynets grænser. Derfor bliver virksomheden gjort ansvarlig, siger advokat Christian Riewe fra advokatfirmaet Bjørst, der har ført sagen for 3F Viborg.
    
"Vestas har tilsidesat sin pligt til at tilrettelægge arbejdet, så det kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt", fastslår Vestre Landsret i dommen.
    
I første omgang blev virksomheden frikendt i byretten i Aarhus. Her mente dommeren, at der ikke er tilstrækkelige beviser for, at ulykken har givet manden voldsomme smerter i ryggen. Dels havde han tidligere haft problemer med ryggen, dels er han psykisk påvirket af oplevelser, han har haft i sit krigsplagede hjemland, inden han kom til Danmark.
    
Vestre Landsret derimod hæfter sig ved lægelige udtalelser om, at manden har fået det værre psykisk efter ulykken. Det kan helt eller delvist være en følge af smerterne i ryggen. Landsretten giver ham erstatning for tab af 80 procent erhvervsevne.

Tager dommen til efterretning

Hos Vestas har de fulgt sagens forløb, og de vil nu undersøge, om noget i fremtiden skal gøres anderledes: 

- Vestas gennemgår og optimerer løbende sine arbejdsgange for at forebygge arbejdsskader, og tager i forlængelse heraf Landsrettens dom til efterretning og vil se nærmere på, om der er noget, vi kan gøre bedre.

Sådan skriver Anders Riis, der er Vestas' chef for ekstern kommunikation, i en mail til TV MIDTVEST.

Vestas skal ud over 3.049.022,24 kroner til den ulykkesramte også betale ham renter af beløbet. Dertil kommer at virksomheden skal aflevere næsten en halv million til 3F til dækning af forbundets advokat- og sagsomkostninger.    


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Erhverv.