Tange Sø fik besøg af minister: Nu skal den gordiske knude løses

Miljøministeren har været på rundvisning ved Tangeværket for at suge forslag til sig fra parterne i den konflikfyldte sag, om hvad der skal ske med Tange Sø.

Miljøminister Lea Wermelin (S) står overfor snart at skulle finde en løsning på en miljømæssig gordisk knude af de større.

Udfordringen handler om, hvad der skal ske med Tange Sø mellem Viborg og Silkeborg for både at passe på naturen og livet i vandet - og samtidig tilgodese de folk, der bruger området.

Problemstillingen har skiftende miljøministre været ude og kigge på - og i dag blev det så Lea Wermelins tur til dagens rundvisning ved Tangeværket.

- Ambitionen på mødet i dag er, at vi alle sammen må bøje os ind over bordet og prøve at lytte til hinanden. Der er jo en grund til, at minister efter minister har været på besøg, og det er, fordi det her er svært, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

Miljøminister Lea Wermelin (S) har i dag været på rundvisning ved Tange Sø.
Miljøminister Lea Wermelin (S) har i dag været på rundvisning ved Tange Sø.
Foto: Sebastian Andreasen Rasch, TV MIDTVEST

- Omvendt så vil vi alle sammen gerne passe godt på vores natur, men også passe på den rekreative værdi, som vi også kan se, at hele området her har. At man også kan opleve den natur, man bor tæt på. Det er selvfølgelig en udfordring, fortsætter hun.

Kort om sagen om Tange Sø og værk

En problemstilling med mange meninger

I årtier har lystfiskere, naturforkæmpere og lokale stredes om Tange Sø, der er landets største kunstige af slagen og blev anlagt for 100 år siden som vandkraftsø til Tangeværket.

Lystfiskere og Danmarks Naturfredningsforening mener, at den kunstige sø og Tangeværket besværliggør laksens passage gennem Gudenåen, mens lokale mener, at søen er unik og har en særlig naturskøn værdi.

Nu handler det dog om at finde kompromisser ret hurtigt, for senest i 2027 skal en række EU-krav om vandløbs vandkvalitet og frie løb efterleves.

- Vi har en løsning, som opfylder EUs vandrammedirektiv i forhold til passage af fisk, og det har været stridspunktet i mange år. Vi har præsenteret den for tre ministre og nu også Lea Wemelin, og vi håber, at der nu kommer skub i processen, siger Jarl Gorridsen, formand for Foreningen til Bevarelse af Tange Sø.

Kompromiset ligger i at føre Gudenåen lidt uden om Tange Værket.

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening skal løsningen tage mest muligt hensyn til naturen, men et kompromis kunne da også godt komme på tale.

Jens Frydendal er formand for Danmarks Naturfrednings afdeling i Viborg.
Jens Frydendal er formand for Danmarks Naturfrednings afdeling i Viborg.
Foto: Sebastian Andreasen Rasch, TV MIDTVEST

- Vi har jo ikke for vane at være kompromissøgende, fordi det behøver vi ikke, siger Jens Frydendal, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening afdeling i Viborg.

- Men vi er også klar over, at Tange Sø har også har nogle naturværdier efter at have ligget her i 100 år, og kan de på en eller anden måde tilgodeses, samtidig med at man får Gudenåen til at løbe rimelig frit igennem systemet, så er vi fyldt af ideer til, hvordan det kunne gøres, fortsætter han.

Alvor bag ordene

Det er folketingspolitikerne Andreas Steenberg (R) og Kristian Pihl Lorentzen (V), der har taget initiativ til dagens rundvisning. 

De kan godt blive enige om, at det er vigtigt at få taget hensyn til begge parter i sagen - og at det endelige kompromis skal findes hurtigst muligt.

- Der har været mange løsninger undervejs, og det er jo en gordisk knude eller en varm kartoffel, og derfor er beslutningen blevet udskudt igen. Men nu er vi derhenne, hvor der skal træffes en afgørelse, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Selvom miljøministeren langt fra er den første minister til at prøve at finde en løsning på problemstillingen, så ligger der formentlig alvor bag ordene nu.

Til december skal regeringen nemlig senest indstille, hvad der skal ske med søen. Foreløbigt skal parterne til bordet og kigge på sagen.

- Nu skal der nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg, som skal prøve at kigge på de løsningsforslag, der er fremme, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

Til december skal regeringen senest indstille, hvad der skal ske med søen.
Til december skal regeringen senest indstille, hvad der skal ske med søen.
Foto: Sebastian Andreasen Rasch, TV MIDTVEST

Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Miljø.