Bach gruppen udskyder forklaring om mulig byggefusk

En omdiskuteret parkeringskælder i Viborg er ikke i fare for at styrte sammen, selvom søjlerne smuldrer. Det forsikrer byggefirmaet Bach Gruppen i en redegørelse til kommunen.

I en parkeringskælder i Viborg ligner det, at fundamentet er ved at smuldre. Ovenpå er der en masse lejligheder, som nogle beboere allerede er flyttet ind i. Man skal dog ikke frygte, at bygningen styrter sammen, siger Bach Gruppen, der har bygget det nye etagebyggeri.

Bach Gruppens rådgiver, Norconsult, fastslår i en redegørelse, at parkeringskælderens bæreevne er i orden.

- Der er således ikke registreret forhold, der giver anledning til tvivl om bygningens bæreevne eller stabilitet på kort sigt svarende til et par år, skriver Norcunsolt.

I den forklaring fra Bach Gruppen ligger en erkendelse af, at der skal ordnes nogle mangler, før parkeringskælderen kan erklæres langtidsholdbar. Det er for eksempel huller i betonbjælker og søjler, der er ved at smuldre. 

Men entrepenørfirmaet har i første omgang ikke givet svar på, hvorfor betonen flere steder er smuldret.

quoteBygningens kvalitet er så ringe, at det giver anledning til bekymring for, om bygningen er tilstrækkelig sikker.

Michael Faber, professor ved Aalborg Universitet

På trods af de åbenlyse mangler, så giver Bach Gruppens melding om, at bygningen ikke vil styrte sammen ro i byrådet.

- Det betyder, at der ikke er nogen umiddelbare farer, og vi kan gå videre med vores undersøgelser. Vi lægger selvfølgelig vægt på et samlet billede af bygningens tilstand men først og fremmest sikkerheden, siger Johannes Vesterby (V), der er formand for Teknisk Udvalg i Viborg Kommune.

Bygningen er ikke færdig

I sidste uge rettede flere eksperter hård kritik af bygningens tilstand. Blandt andet Michael Faber, der er professor på Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet.

- Bygningens kvalitet er så ringe, at det giver anledning til bekymring for, om bygningen er tilstrækkelig sikker, siger professoren.

Det er særligt de krakelerede søjler, som skal bære etagerne ovenpå, der bekymrer eksperterne.
Det er særligt de krakelerede søjler, som skal bære etagerne ovenpå, der bekymrer eksperterne.
Foto: TV2

Det fik Viborg Kommune til at kræve et svar på kritikken fra Bach Gruppen, som TV MIDTVEST har fået adgang til.

- Kælderen er under opførelse og meget langt fra at være færdig, og ingen kan derfor vurdere bygningsværket, når det ikke er færdiggjort, skriver entrepenørfirmaet til Viborg Kommune.

I svaret fra Bach Gruppen har firmaet vedlagt en liste over arbejde, som mangler at blive udført i bygningen. På listen står blandt andet, at der mangler 'gennemgang af evt. skader for borede huller ved tekniske installationer, samt i øvrigt gennemgang for eventuelle skader.'

Men de centrale spørgsmål som betonens kvalitet, og hvorfor der er afskalninger på søjlerne, vil angiveligt først blive besvaret senere.

- Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, og det har vi så rykket for, og vi får også svarene. Men det væsentlige er, at bygningens sikkerhed er intakt, fortæller Johannes Vesterby fra Viborg Kommune.

TV MIDTVEST har forsøgt at få en kommentar fra Bach gruppen, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. 

Viborg Kommune forventer at få svar på de ubesvarede spørgsmål om betonen indenfor få dage.


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Erhverv.