Statslig hjælp på vej til Vestjysk Bank

Det tyder nu på, at staten er på vej til at overtage magten i Vestjysk Bank.

Staten har i alt 9,2 milliarder ude at svømme i Vestjysk Bank. De mange pengene skal sikres. Derfor arbejder topembedsfolk i Erhvervs- og Finansministeriet, Finanstilsynet og Finasiel Stabilitet lige nu på højtryk. Det skriver Børsen.

Over 50 procent af aktierne

Staten er måske på vej til at blive hovedaktionær i den kriseramte bank, hvor de har statslige garentier for 7.8 mia. kroner. Penge som i forbindelse med bankpakke to er blevet brugt til at udstede statsgarenterede obligationer. Her udover har staten også indskudt hybridkernekapital for 1,4 mia. kroner i banken. Ifølge Børsen giver det nu staten mulighed for at få en rolle som storaktionær, da de kan sætte sig på over 50 procent af den kriseramte banks aktier.

Hårdt år

Det har været et hårdt år for Vestjysk Bank, der ved Finanstilsynets seneste besøg i december blev tvunget til nye nedskrivninger på over en halv mia. kroner, hovedsagligt på deres landbrugskunder. Bankens samlede nedskrivninger i 2011 ender derfor på omkring 1 mia. kroner. Også aktiekursen for den vestjyske bank er ramt af krise. Det seneste halv år er den faldet med over 50 procent så  børsværdien nu er nede på 240 mio. kroner.Ud af gælden til staten på 9,2 mia. kroner skal 7,8 mia. kroner af dem tilbagebetales i 2012 og 2013.