Politisk strid om Socialtilsyn

Diskussionen om, hvor i Silkeborg Kommune det nye Socialtilsyn skal placeres, er i gang.

60 medarbejdere i en ny kommunal tilsynsenhed ville være et skridt fremad i byudviklingen for både Them og Kjellerup i Silkeborg Kommune. I Kjellerup ligger det gamle rådhus fra før kommunesammenlægningen tomt hen, og til næste forår vil det også være tilfældet for det gamle rådhus i Them. Men på trods af at Silkeborg Kommune ikke råder over egnede lokaler i Silkeborg by, har direktør i Silkeborg Kommune, Leif Sønderup, gjort det klart, at kommunen kigger på lokaler til det nye Socialtilsyn i Silkeborg midtby. Den besked undrer både byrådspolitikere og borgere i oplandsbyerne.

- Vi (Silkeborg Kommune red.) har to lokationer, som er tomme, og som indtil for ganske nyelig har huset kommunale medarbejdere. Det vil da være helt tåbeligt ikke at placere et nyt tilsyn der. Det skal da i hvert fald undersøges, siger Leif Bæk (V) medlem af byrådet i Silkeborg.

Han bakkes op af byrådskollega, Erling Prang (A).

- Jeg synes ikke, det her er en land og by diskussion. Det handler om, at hele Silkeborgs Kommune skal udvikles. Jeg synes bare, vi skal undersøge de muligheder vi allerede råder over, før vi træffer en beslutning, siger Erling Prang (A).

Nyt og forbedret tilsyn

Det var Socialminister Karen Hækkerup, der i 2012 oprettede de nye Socialtilsynovenpå en række sager, der afslørede kritisable tilsyn med opholdssteder og plejefamilier i kommunerne. I stedet for at en enkelt eller to medarbejdere i den enkelte kommune fører tilsyn med et stort antal opholdssteder, skal de 60 specialiserede medarbejdere i det nye tilsyn nu føre tilsyn med alle regionens 19  kommuners opholdssteder og plejefamilier. Kommunerne håber på, at de medarbejdere, som i dag sidder rundt omkring i kommunerne med en specialviden på området vil følge med over i det nye tilsyn, når det overtager opgaven fra og med 1. januar 2014. Netop hensynet til medarbejderne er et centralt argument bag beslutningen om ikke at kigge på de tomme rådhuse i oplandsbyerne Them og Kjellerup.

Til Midtjyllands Avis siger kommunaldirektør, Leif Sønderup

- Vi tror vi kan tiltrække de rigtige medarbejdere, ved at placere deres arbejdsplads centralt i Silkeborg.

Men selv om der tidligere har været besvær med at besætte socialrådgiverstillinger i netop Kjellerup, mener flere byrådspolitikere, at det er en fejl ikke også at undersøge en placering i et af de tomme rådhuse.

Se herunder interview med Borgmester i Silkeborg Hanne Bæk Olsen om sagen:

Hanne Baek Olsen kommenterer sag om socialtilsyn