Nye tal: Det går fremad i landdistrikterne

Ny redegørelse viser positive tendenser i landdistrikterne. Det glæder både Landdistrikternes Fællesråd og erhvervsministeren.

Nye tal fra årets Regional- og Landdistriktspolitiske redegørelse viser, at det går rigtig godt i landdistrikterne. 

Blandt andet har beskæftigelsen været stigende, og samtidig er boligmarkedet, herunder i landdistrikterne, præget af klar fremgang i antallet af solgte boliger. 

Det er rigtig gode nyheder for den konservative erhvervsminister, Brian Mikkelsen.

- Jeg kan med glæde konstatere, at dagens redegørelse er et klart udtryk for, at der er fuldt fokus på landdistrikterne, siger han i en pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet. 

Det er især initiativerne fra regeringens udspil til 'Vækst og udvikling i hele Danmark', der har sat skub i tingene. Udspillet dækker over mere end 120 tiltag, og over halvdelen af disse er nu gennemført. 

- Jeg vil arbejde målrettet for, at vi kommer til at give kommunerne, virksomhederne og borgerne langt bedre muligheder for at skabe udvikling lokalt med den modernisering af planloven, som Folketinget nu behandler, og som forventes vedtaget inden sommerferien. Når det er sket, kan regeringen sætte flueben ved mere en tre-fjerdedele af de over 120 initiativer, fra udspillet Vækst og udvikling i hele Danmark. Det er noget af en bedrift, og jeg er glad for at se, at det nu går fremad i mange landdistrikter, siger Brian Mikkelsen.

Ministeren understreger dog, at regeringen slet ikke er færdige med opgaven. 

- Det er glædeligt, at regeringen har leveret på rigtigt mange initiativer, men vi er ikke i mål endnu. Derfor vil regeringen fortsat arbejde målrettet for at det bliver lettere at arbejde og bo i hele Danmark, og at virksomheder kan skabe vækst i alle dele af landet, siger Brian Mikkelsen. 

Optimisme hos Landdistrikternes Fællesråd

De positive tendenser giver grund til optimisme hos Landdistrikternes Fællesråd.

- Jeg glæder mig over, at redegørelsen viser spirende tegn på, at flere dele af landet er inde i en god udvikling. Vi har et fælles ønske om et Danmark i balance, og derfor er det afgørende med vækst og muligheder i alle dele af landet, siger formand Steffen Damsgaard til Ritzau. 

Formanden mener, at de nye tal giver grund til håbe, at landet ikke bliver delt i udvikling og afvikling, som væksten ellers tidligere har indikeret. 

- De nye tal for både beskæftigelse og boligsalg viser positive tendenser i landdistrikterne. Det bekræfter vores tese om, at jobskabelse er en forudsætning for tilflytning til landdistrikterne. Derfor håber vi, at de positive tendenser i redegørelsen vil tage til i styrke i takt med, at udflytningen af statslige arbejdspladser og den politiske aftale om Vækst og udvikling i hele Danmark bliver implementeret, siger Steffen Damsgaard til Ritzau.

Han håber desuden, at de mange initiativer vil blive fulgt op af endnu flere. 

-Der er selvfølgelig stadig mange udfordringer i landdistrikterne, men det er mit indtryk, at vi er kommet et vigtigt skridt i den rigtige retning, siger Steffen Damsgaard. 

Nogle landsdele halter efter

Det er dog ikke ren lykke i alle yderområderne. I blandt andet Nord- og Nordvestjylland oplever man ikke samme stigning i beskæftigelsen og tilflytningen. Steffen Damsgaard mener derfor, at der skal sikres bedre rammevilkår med muligheder for vækst og udvikling, hvis alle landsdele skal ride med på den positive bølge. 

- Det handler blandt andet om jobskabelse, bedre mobil- og bredbåndsdækning og flere uddannelsestilbud uden for de største byer, siger han.

Regeringens Regional- og Landdistriktspolitiske Redegørelse er på dagsordenen i Folketingssalen den 4. maj.