Miljøgodkendelser er en farce

IT-systemet til at lave miljøgodkendelser har reelt været ude af drift i ugevis. Landboforeningernes miljøkonsulenter kaster nu håndklædet i ringen.

Det kan tage årevis at få en miljøgodkendelse som landmand. Alene af den årsag, at miljøreglerne er meget stive og systemet meget bureakratisk.

Men nu er et helt andet problem dukket op: Miljøstyrelsens IT-system, som landboforeningerne skal lave deres beregninger i, før landmandens ansøgning om en  miljøgodkendelse bliver sendt til kommunen, er gået ned.

- Det betyder i øjeblikket, at vi har uafsluttede bunker liggende og vi ikke kan kommunikere færdig med kommunen, fordi de beregninger, der kommer ud af det, de er ikke korrekte, forklarer Jørgen Røhrmann, miljøkonsulent i LandboThy.

Sammen med sine kollegaer har Jørgen Røhrmann i øjeblikket 25-30 sager om miljøgodkendelser, der er gået i stå. Derudover ligger kontoret inde med en del ansøgninger i den såkaldte anmelderordning, der angår ændring af dyretype i staldanlæggene.

- I øjeblikket bruger jeg ikke systemet, fordi jeg kan ikke stå inde for at tallene er korrekte.

Store IT-problemer mange gange

Miljøkonsulenterne hos landboforeningerne har haft store problemer med IT-systemet mange gange, og henimod to måneder har de slet ikke kunnet arbejde med ansøgningerne, fortæller Jørgen Røhrmann til TV/MIDT-VEST.

- Miljøstyrelsen lukkede ned for det med meget kort varsel, hvor det var fuldstændigt ude af brug i tre uger. Og efterfølgende er der dukket en masse fejl op, så vi ikke har kunnet arbejde i det. Og inden da havde de lukket ned, så vi ikke kan lave nye ansøgninger.

Jørgen Røhrmann kalder situationen grotesk.

 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Erhverv.