Langballe formand for indfødsret

Den nyvalgte Christian Langballe bliver ny formand for Folketingets Indfødsretsudvalg.

Dansk Folkeparti har i dag fordelt de tre formands- og fire næstformandsposter, som partiet har fået efter folketingsvalget.

Den nyvalgte Christian Langballe bliver ny formand for Folketingets Indfødsretsudvalg. Liselott Blixt bliver ny formand for Folketingets §71-udvalg og René Christensen fortsætter som formand i Folketingets udvalg for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Nu starter arbejdet

Christian langballe er godt tilfreds med formandsposten for netop indfødsretsudvalget.

- Det er jeg selvfølgelig glad for. Og nu går arbejdet igang, for den politiske strid om tildeling af statsborgerskab kommer jo netop til at foregå i indfødsretsudvalget, siger han til TV/MIDT-VEST med henvisning til at den ny regering vil rulle flere af de stramninger, det tidligere VKO-flertal satte i søen for at blive tilkendt dansk statsborgerskab, tilbage.

 - Vi vil sikre, at Danmark bliver ved med at være det trygge og dejlige land, vi kender, og derfor vil vi arbejde for at de, der  får statsborgerskab, vil gøre noget for Danmark, understreger han.

Næstformænd i partiet

Kristian Thulesen Dahl bliver næstformand for Folketingets Finansudvalg. Peter Skaarup får samme post i udlændinge- og integrationsudvalget, mens Søren Espersen og Bent Bøgsted bliver næstformænd i henholdsvis Udenrigspolitisk Nævn og Beskæftigelsesudvalget.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Politik.