Landbruget: Ministers ulveudspil er kun et lille skridt

Landbruget mener ikke, at regeringens nye udspil om problemulve for alvor løser problemerne for landmændene.

Hos landbruget, som er blandt de hårdeste kritikere af de nuværende begrænsninger for at skyde ulve, der truer husdyr, gør miljø- og fødevareministerens nye udspil om problemulve ikke det helt store indtryk.

- Det vil slet ikke løse problemerne for de berørte borgere og landmænd, og det kan vi selvfølgelig ikke bakke op om, siger viceformand for Landbrug & Fødevarer Lars Hvidtfeldt.

- Oplægget er et lille skridt i den rigtige retning. Men definitionen af problemulve er langt fra at opfylde behovet.

Han peger på, at det for landbruget er helt afgørende, at den nye definition af problemulv også gør det muligt for landmænd reelt at kunne beskytte deres dyr mod ulveangreb.

- Konkrete forbedringer ville være, at man også kan skyde ulven uden for indhegninger, hvor den klart stresser dyrene. Samt at vi ikke skal vente på det tredje ulveangreb, før der kan reguleres problemulve, siger han.

- Endelig så skal der - hvis det kræves, at ulven skal angribe bag ulvesikrede hegn - være tilbud om statsstøttede, ulvesikrede hegn i hele Jylland og ikke kun som i dag i et lille område syd for Holstebro, siger Lars Hvidtfeldt.

Han ser derfor frem til Vildtforvaltningsrådets ekstraordinære møde 3. juli, hvor ulveforvaltningsplanen skal drøftes samlet.

Efter lang tids voldsom debat om ulveangreb lægger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen op til at skærpe definitionen af, hvornår de ellers fredede ulve er "problemulve" og derfor må skydes.

Så hvis en ulv gentagne gange kommer inden for 50 meters afstand af menneskelig beboelse, eller hvis den gentagne gange forcerer et "ellers velholdt hegn" for at dræbe husdyr, så skal den kunne skydes.

Tilladelsen til at skyde vil dog kræve konkret dokumentation fra borgere eller landmænd og fortsat godkendelse fra myndighederne.

- Vi skal have en tydeligere definition af, hvornår en ulv optræder problematisk og unaturligt, og hvornår vi så kan regulere den - altså skyde den, siger ministeren til Jyllands-Posten.

Han vil torsdag præsentere tiltagene på et debatmøde i Ulfborg i Vestjylland.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Natur.