Lemvig: Handelsskole og gymnasium fusionerer

Torsdag aften underskrev de to uddannelsesinstitutioner en aftale om at gå fremtiden i møde hånd i hånd.

Uddannelserne i Lemvig skal styrkes, det er baggrunden for, at Lemvig Gymnasium og Lemvig Handelsskole og Handelsgymnasium torsdag aften skrev under på, at de fusionerer med reel virkning fra sommeren 2013.

Til den tid vil alle aktiviteterne blive samlet på Romvej, hvor Lemvig Gymnasium i dag har adresse. Det betyder, at der skal ske ombygninger af lokalerne, så de kan huse 180 elever mere i undervisningslokaler og fællesrum, end de kan nu.

Sidste år havde de to institutioner tilsammen 520 elever og 75 medarbejdere.

- Med en stor institution får vi unikke muligheder for at opfylde målsætningen om, at 95 procent af en årgang i kommunen skal have en ungdomsuddannelse, siger borgmester Erik Flyvholm i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Jeg er også sikker på, at sammenlægningen vil være til gavn for erhvervsudviklingen og bosætningen i vores område, så det er et vigtigt skridt, de to bestyrelser har taget.

Planerne om en fusion har været i støbeskeen i et par år, men man har ikke før nu kunnet finde en løsning, der var tilfredsstillende for begge parter.

Venter på endelig godkendelse

Før fusionen kan gå igennem, skal den godkendes af Børne- og Undervisningsministeriet. Derefter vil den have formel virkning med tilbagevirkende kraft fra januar 2012.

Den fusionerede institution vil fremover hedde Lemvig Gymnasium og vil starte med at tilbyde uddannelserne STX, HHX og HG. Derudover vil der også være kursus- og efteruddannelse. Lars Andersen Ebbensgaard bliver leder af den nye uddannelsesinstitution og forstander Johannes Kjærgaard og vicerektor Torben Stig Møller vil være med i ledelsen.