Lemvig er duks, når det handler om sygefravær

Lemvig Kommune topper en ny analyse lavet af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

I Lemvig Kommune har man det laveste sygefravær overhovedet blandt offentlige ansatte. 

- Vi er vestjyder, og vi er nok også sådan nogle typer, der strammer lidt op om morgenen, hvis vi føler os lidt dårligt tilpas, lyder forklaringen fra social- og sundhedsmedhjælper i Lemvig Kommune, Gitte Dahl.

quoteDet betyder rigtig meget at have et lavt sygefravær, for det vi ikke skal bruge på sygefravær, det kan vi bruge på service.

Erik Flyvholm (V), borgmester, Lemvig Kommune

De vestjyske kommuner er nogle af de bedst fungerende i hele landet. Det har Økonomi- og Indenringsministeriet slået fast i en ny analyse, hvor hele syv af landets ti bedste kommuner ligger her i landsdelen. Allerbedst går det i Lemvig, der har det laveste sygefravær blandt medarbejderne i social- og sundhedssektoren og det næstlaveste sygefravær blandt alle ansatte i kommunen.

- Det betyder rigtig meget at have et lavt sygefravær, for det vi ikke skal bruge på sygefravær, det kan vi bruge på service, så det giver en rigtig godt drift, siger borgmester Erik Flyvholm (V).

Målrettet indsats

Det lave sygefravær skyldes blandt andet en målrettet indsats fra kommunens side for at få langtidssygemeldte tilbage i arbejde.

- Vi har sygesamtaler når der er gået fire uger, otte uger og tolv uger. Nogle gange skal der også hjælp til, så der har vi et samarbejde med Falck Healthcare, som kan komme ind og lave psykologsamtaler, hvis sygdommen påvirker psykisk, forklarer områdeleder på ældreområdet, Birgitte Nielsen.

Men det ligger også historisk i det vestjyske livssyn at være pligtopfyldene på sin arbejdsplads. Det mener Ellen Damgaard, der er tidligere museumsinspektør og nu er ved at skrive en bogserie om Lemvigs historie.

- Hvis du har nogle bestemte livsvilkår, så ser du også på tilværelsen på en anden måde. Dem der bor langt ude på deres egen mark, de tænker, at det er et livsvilkår at kunne klare sig selv, siger hun

En social- og sundhedshjælper i Lemvig Kommune har i gennemsnit 9,4 sygedage på et år. Gennemsnittet for hele landet er 11,6 dage.