Bredbåndspulje fordelt: Lemvig modtager millioner

Landdistrikterne står som vinderne af dette års bredbåndspulje, der netop er uddelt. Det er især landkommuner i Region Midtjylland, der gør et stort indhug i puljen.

Julen falder tidligt i år, og der er gaver på vej til mange af de danskere, der har længtes efter lynhurtigt bredbånd. Alene i Lemvig Kommune bliver der givet tilsagn om støtte til bredbånd til seks projekter som dækker 406 adresser. Det er næsten 10% af det samlede antal adresser.

- Et Danmark i balance er en vigtig prioritet for regeringen. Derfor målrettede vi i sommerpuljen mere mod tyndt befolkede områder, og det ser klart ud til at have virket. Over 98 pct. af adresserne ligger nu i landzone. Det gør mig rigtig glad, at det især er borgere, hvor der er langt mellem husene, som vil modtage penge fra bredbåndspuljen, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Fakta:

I alt fordeles 110 millioner kroner fra bredbåndspuljen i 2018 til 91 projekter -  og mange af dem kommer midt- og vestjyderne til gode.

Lemvig Kommune modtager de seks projekter knap ni millioner kroner tilsammen. De dækker adresser i Nr. Nissum, Flynder, Bækmarksbro, Gudum og Nees-Skalstrup. 

I Holstebro og omegn modtager 240 adresser i Asp, Linde, Naur Nord, Sir og Vejrum også knap 3,4 millioner kroner fra puljen. 

Se alle modtagere i landsdelen her:

Tilskuddet til de 91 projekter vil give hurtigt bredbånd til 4.602 adresser fordelt på 39 kommuner rundt i landet. Det gennemsnitlige tilskud er 23.593 kroner per adresse.

Region Midtjylland får sammen med Region Sjælland den største andel af de 110 millioner kroner. 

Ud over de 91 projekter, som har modtaget tilsagn om fuldt tilskud, gives der i 2018 tilsagn fra bredbåndspuljen om delvist tilskud til en enkelt ansøgning.

 Fordeling på Regioner:

RegionAdresserTilskudGennemsnit
Hovedstaden3874.494.05711.613
Midtjylland1.18836.953.39131.106
Nordjylland34511.088.91132.142
Sjælland1.75639.346.34722.407
Syddanmark92616.690.75018.025
I alt4.602108.573.45623.593

Se indslag fra maj 2018 om den seneste teleaftale: 

Samtlige partier i Folketinget har torsdag lavet en ny teleaftale: Nu skal net-adgangen i yderområderne styrkes.

Læs flere artikler fra Lemvig eller i kategorien Samfund.