Aflivede mink graves ned: Endnu et område godkendt til minkgrav

Herning Kommune har givet tilladelse til, at mink må graves ned i endnu et område.

I øjeblikket er det store arbejde med at aflive millioner af mink i fuld gang, og det betyder, at myndighederne har ramt store udfordringer med at komme af med de mange dyr.

Derfor har man allerede sat gang i at grave minkene ned flere steder i landsdelen, og nu har Herning Kommune altså givet tilladelse til endnu en minkgrav mellem Ulfborg og Vind.

I tilladelsen står der, at Naturstyrelsen har søgt om tilladelse til at benytte området ved Fuglsangvej 5, 7500 Holstebro til nedgravning. Selvom området har Holstebro-postnummer, så tilhører det Herning Kommune.

- Rigspolitiet har anmodet myndighederne om at afsøge, om aflivede mink kan nedgraves på Forsvarets arealer. Naturstyrelsen er derfor blevet bedt om at afdække, om der findes arealer, der er egnet til nedgravning. Sammen med Miljøstyrelsen er der fundet arealer, hvor der ikke er drikkevandsinteresser, og kun ganske få andre beskyttelsesinteresser, herunder det ovenfor nævnte areal, står der i tilladelsen.

Det fremgår af tilladelsen, at området er placeret i en beskyttelseszone med skov, og at området i kommuneplanen er et særligt værdifuldt landskab. Man mener, at området vil komme tilbage til sin oprindelige form.

- Det skønnes dog, at idet arealet efter brug bliver reetableret til landbrugsdrift, vil helhedsindtrykket af landskabet ikke blive berørt, står der.

Det fremgår af tilladelsen, at ”arbejdet bliver påbegyndt snarest”.


Læs flere artikler fra Herning eller i kategorien Samfund.