Elektronikskrot efterladt i Bording og Tim: Nu taler den ansvarlige ud

Virksomhedsejer Brian Friis Knudsen forklarer nu, hvorfor hans virksomhed har opmagasineret store mængder elektronikaffald på forskellige adresser.

Flere hundrede tons elektronikaffald, der lige nu står opmagasineret i Tim og Bording, er blevet centrum i en omfangsrig sag, der startede tilbage i 2018, da virksomheden Fragmentum fra Herning overtog store mængder affald, efter virksomheden Danweee Recycling gik konkurs.

Problemet er, at affaldet endnu ikke er blevet genanvendt, som det ellers var planen, men i stedet er blevet flyttet flere gange på tværs af kommunegrænserne. Lige nu står det opmagasineret i Bording og Tim.

Det er der en grund til, forklarer direktør og eneejer af Fragmentum, Brian Friis Knudsen, i dag til TV MIDTVEST.

Virksomheden mangler en miljøgodkendelse, før den kan genanvende affaldet, og derfor har de været nødt til at opmagasinere det i stedet, forklarer han. Han forventer, at miljøgodkendelsen lander i marts.

- Min udfordring med miljømyndighederne har været, at man fra Miljøstyrelsens side af ikke har kunne forstå, at vi har mulighed for at sortere det her affald op, så det bliver en ren vare, som kan eksporteres og bruges til produktionen igen, siger han.

Er det ikke lidt nemt at skyde skylden på systemet, når du blandt andet skylder en del penge og har haft noget opmagasineret i Tim i over et år?

- Når vi ikke kunne flytte de varer ud og gøre klar, fordi vi ikke kunne få en korrekt tilbagemelding fra Miljøstyrelsen af, så var vi nødt til at opmagasinere det. Og det koster jo også penge, siger han.

Virksomheden Fragmentum

Flere politianmeldelser

I Tim har mere end 100 tons af det omdiskuterede affald været opmagasineret i lagerhal hos PPPG Invest i mere end et år, og Fragmentum skylder nu mere end 400.000 kroner i husleje. Det endte i sidste uge med en politianmeldelse fra PPPG Invest og direktør Gunnar Kjems.

Det er ikke første gang, Fragmentum er blevet politianmeldt i sagen. Før affaldet endte i Bording og Tim, så var det opmagasineret i Herning og også her endte det med to politianmeldelser.

- Jeg er ked af, at der igen er kommet politianmeldelser. I de to sager, vi har haft med Herning Kommune, er den ene af dem i min verden meget tynd, og den anden lavede vi forlig på. Jeg kunne bare have efterladt det ved udlejeren og så havde overladt det til ham at snakke med myndighederne, eller jeg kunne tage det med og sørge for, han kunne komme videre, forklarer Brian Friis Knudsen om årsagen til, at affaldet dengang blev rykket videre og fortsætter:

- Så har jeg desværre placeret det ude ved Gunnar, og det var ikke meningen. Men lige så vel som jeg ryddede op derovre, så skal jeg også nok tage det med her. I forhold til politianmeldelsen, så tror jeg også på, vi finder en løsning på det.

I kølvandet på politianmeldelsen var Ringkøbing-Skjern Kommune i dag på tilsyn på lageret i Tim. Tilsynsmødet har givet Gunnar Kjems fornyet tillid til Brian Friis Knudsen, forklarer han.

- Jeg stoler på, at det her bliver fjernet, og så skal vi nok finde ud af det økonomiske bagefter. Det vigtigste for mig er egentligt at få hallen ryddet, siger Gunnar Kjems.

Brian Friis Knudsen fortæller, at han håber på, at det er ryddet op i Tim en måned efter, at Fragmentum eventuelt modtager en miljøgodkendelse.

I dag skulle kommunens udsendte skimme 475 af de store sække med affald og både Brian Friis Knudsen (billedet) og Gunnar Kjems var til stede. Det tog godt en time.
I dag skulle kommunens udsendte skimme 475 af de store sække med affald og både Brian Friis Knudsen (billedet) og Gunnar Kjems var til stede. Det tog godt en time.
Foto: Sebastian Andreasen Rasch, TV MIDTVEST

Har pakket sækkene i Bording

Hvor affaldet har stået urørt i Tim i et år, så kunne TV MIDTVEST mandag fortælle, at der blev rykket på det i Bording. Det er dog ikke blevet flyttet væk endnu, forklarer Brian Friis Knudsen.

- Som det er lige nu, så har vi pakket de sække op, som der har været fokus på kunne være et problem for grundejer. Vi går og venter på en miljøgodkendelse fra Ikast-Brande Kommune. Så snart vi får den, så får vi fjernet tingene fra pladsen og gjort den ren og fin, og så tager vi det der. Men vi flytter det ikke før, at Ikast-Brande Kommune kommer med den godkendelse, der gør, at vi kan komme i gang igen, siger han.

Hvordan kan det være, du har penge til at flytte på det i Bording, når du skylder 400.000 kroner i husleje i Tim?

- Det var desværre en prioritering, vi var nødt til at lave for enten at redde selskabet, eller efterlade to bunker rundt omkring i Jylland og så starte en ny sag på det. Det er desværre et udestående, som jeg har med Gunnar, som jeg skal have afsluttet, forklarer Fragmentum-direktøren.

Det er sække som disse, der står pakket med affald i Bording.
Det er sække som disse, der står pakket med affald i Bording.
Foto: Sebastian Andreasen Rasch, TV MIDTVEST

Tror på, at projektet nok skal lykkes

På trods af udfordringerne siger Brian Friis Knudsen, at han stadig tror på, at han kan genanvende det affald, som han overtog tilbage i 2018

Har Fragmentum økonomi, viden og maskiner til at kunne varetage opgaven?

- I forhold til økonomien i det, så har vi ligesom stillet en sikkerhed. I forhold til viden om det, så vi er faktisk ret langt fremme. Vi har et færdigt produkt, der kan køre, og vi kan gennemføre det her. Vi vil selvfølgelig bygge et større anlæg end det, vi har adgang til i dag, siger han og fortsætter:

- Men vi kan ikke komme videre med den dialog, før der foreligger en miljøgodkendelse. Vi vil gerne gennemføre det projekt her. Vi vil gerne være med til at skabe en ny standard for, hvordan der bliver affaldsbehandlet i Danmark.

Det er elektronikaffald som dette, som Brian Friis Knudsen vil genanvende. Billedet her er fra lageret i Tim.
Det er elektronikaffald som dette, som Brian Friis Knudsen vil genanvende. Billedet her er fra lageret i Tim.
Foto: Sebastian Andreasen Rasch, TV MIDTVEST
Tema

Det efterladte affald


Læs flere artikler fra Ikast-Brande eller i kategorien Erhverv.