210 hospitalsansatte smittet med Covid-19: - Vi er blevet klogere, siger ledelsen

Hospitalsenheden Vest vil nu undersøge, hvorfor så mange af de ansatte er blevet smittet med Covid-19.

210 ansatte ved Hospitalsenheden Vest er eller har været smittet med Covid-19. Det svarer til godt fem procent af de i alt 3800 ansatte. Og det er for mange, konstaterer lægefaglig direktør Jens Friis Bak.

- Jeg synes, det er mange. Vi har alle været bekymrede, fordi så mange har været ramt af den her sygdom, og vi har taget en hel masse initiativer for at gennemgå alle procedurer og se, hvad der kan forårsage smitten, siger han.

Det nyeste initiativ går ud på, at Hospitalsenheden Vest - der består af hospitalerne i Herning, Holstebro og Lemvig samt sundhedshusene i Ringkøbing og Tarm - i går har sendt et spørgeskema ud til samtlige 3800 ansatte. Det skal være med til at klarlægge, hvorfor så mange er blevet smittet med Covid-19.

- Vi er nødt til at vide, hvordan det her smitter. Vi er nødt til at gøre noget for, at vores personale ikke kan blive ramt så hårdt i fremtiden. Det har samfundet brug for, siger Jens Friis Bak.

Der manglede viden i begyndelsen af krisen

I ugevis fortsatte antallet af smittede på hospitalerne med at stige, og ifølge Jens Friis Bak er en del af forklaringen på de høje smittetal, at man ikke altid fangede patienter med Covid-19 med det samme. I nogle tilfælde blev patienter uden klassiske symptomer på Covid-19 først testet, efter de havde været i kontakt med personalet på en almindelig stue uden værnemidler.

- Den viden, vi har i dag, ville vi gerne have haft dengang. Men man skal huske, at Covid-19 kun har været kendt i tre måneder. Det vil sige, at der er megen viden, som ikke er der. Vi har været nødt til at agere næsten fra dag til dag, og især i starten ændrede retningslinjerne sig hele tiden. Så vi ville gerne have haft mere viden dengang, men det havde ingen. Vi rettede os efter retningslinjerne, men vi er blevet klogere, siger den lægefaglige direktør.

Han fortæller, at hospitalsenheden i begyndelsen af april dagligt havde mellem 15 og 20 sygemeldinger. Nu ligger antallet af sygemeldinger på mellem to og fire om dagen.

Ud af de i alt 210 smittede vurderes omkring 150 at være raskmeldte igen.

- Vores afdelinger har været meget pressede på grund af de mange sygemeldinger, og vi har været nødt til at kalde folk ind udenfor deres almindelige plan. Det har virkelig belastet vores personale rigtig hårdt ikke at vide, om de ville blive ringet op på grund af en sygemelding, men det letter heldigvis nu, siger Jens Friis Bak.

Tillidsrepræsentant håber på opbakning

Den nye undersøgelse skal gøre ledelsen klogere på, om smitten blandt de ansatte stammer fra patientkontakt, eller om den måske er opstået ude i samfundet. Spørgeskemaet vil blive sendt ud en gang om måneden resten af 2020 for også at inkludere nye smittede blandt de ansatte i Hospitalsenheden Vest.

Fællestillidsrepræsentant Cristina Kildevang er glad for, at der nu bliver gjort noget mere for at undgå, at de ansatte kan komme til at stå i en lignende situation igen i fremtiden, hvis der skulle udbryde en ny bølge af virusen.

- Jeg tænker, at det er godt at komme i gang, så vi kan lære noget af det og forhåbentlig undgå, at det sker igen. Der er jo ikke nogen af os, som har prøvet det her før, og ingen har vidst ret meget om sygdommen. Så jeg håber, at de ansatte vil tage godt imod spørgeskemaet, siger hun.

Ud over spørgsmål om håndtering af smittede patienter og brug af værnemidler, bliver sundhedspersonalet også bedt om at udfylde en symptomdagbog.

Om undersøgelsen

Tema

Coronavirus


Læs flere artikler fra Herning eller i kategorien Sundhed.