Sådan bliver en ny storkommune

Tirsdag aften stemte byrådene i Holstebro og Struer for, at en eventuel kommunesammenlægning skal til folkeafstemning. Samtidig vedtog byrådene de indledende rammer for, hvordan en ny storkommune skal se ud.

Det aftalegrundlag, der skal danne rammen for en eventuel sammenlægning af Holstebro og Struer Kommuner blev vedtaget af begge byråd tirsdag aften. Udover beslutningen om at sende sammenlægningsspørgsmålet til folkeafstemning, indeholder grundlaget en lang række principper for den muligt forestående fusion.

I aftalegrundlaget hedder det blandt andet:
"En større og mere synlig kommune forventes at kunne få mere indflydelse og være bedre rustet til en lang række opgaver, lokalt såvel som regionalt og nationalt. Det gælder eksempelvis erhvervsudvikling, bosætning, uddannelse og arbejdspladser samt planlægning, miljøansvar og sundhedsopgaver."

Link: Læs hele aftalegrundlaget her.

 

Det fremgår ydermere, at den nye kommune kommer til at hedde Holstebro Kommune. Byrådsmøderne vil ligeledes komme til at foregå i Holstebro, hvor kommunens centrale administration også placeres.
Borgerservice og andre borgernære funktioner bevares lokalt.   

"Det er vigtigt at signalere entydighed og genkendelighed for hele området og fastholde association til kommunens største by, der er vækstdynamo for hele det Nordvestjyske område."

Byrådet i den nye kommune vil, hvis borgene siger ja til fusionen, komme til at bestå af 31 medlemmer.

Sådan kommer stemmesedlerne til at se ud:

 

 
 

 

Ingen fyringer på vej

En del af aftalegrundlaget er, at de kommunalt ansatte ikke vil blive fyret i forbindelse med de omkrutureringer, der kommer som følge af en eventuel fusion. Eventuelle reduceringer i mandskabet vil ske gennem naturlig afgang. 

"Alle medarbejdere og ledere vil blive overført til den nye kommune, hvor de somudgangspunkt følger opgaven. Alle må dog være indstillet på, at der kan skeændringer i opgaver og arbejdssted, ligesom der i den nye kommune kan opståbehov for en ændret sammensætning af de personalemæssige kompetencer," hedder det i aftalegrundlaget.

Næste skridt

Frem mod den 3. december, hvor borgerne i de to kommuner skal stemme om sammenlægning, vil der i begge kommuner være informations- og borgermøder om konsekvenserne af en fusion. Borgerne vil også modtage informationsmateriale om processen og afstemningen.

Hvis Nordvestjyderne siger ja ti den nye storkommune den 3. december, udarbejder kommunerne en ansøgning til Indenrigsministeren om sammenlægning og går ind i næørmere forhandleinger om vilkårene for sammenlægningen.

 

 


Læs flere artikler fra Holstebro eller i kategorien Politik.