Tangeværket forventer ny tilladelse: - Er slet ikke bekymret

Tangeværkets formand er overrasket over en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, men forventer alligevel at få en ny tilladelse, så værket kan fortsætte sin drift.

Om to år har Tangeværket været i drift i 100 år. Og det undrer formand Jens-Ove Simonsen, at Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet en afgørelse, der sår tvivl om værkets tilladelse til at være i produktion.

- Tangeloven blev ophævet i 2013, og der var vi forudset, at vi kunne få en fri og uhindret drift fremadrettet. Det er så den tilladelse, Viborg Kommune har givet os, men som er påklaget, og nu er afgjort af Naturklagenævnet, siger han til TV MIDVEST efter et møde med kommunen tirsdag.

- Vi havde en klar forventning om, at vi kunne have en fri og uhindret drift af Tangeværket fremadrettet.

Så I er lidt overraskede?

- Fuldstændig overraskede.

Ifølge Miljø- og Fødevareklagenævnet - der i dag indbefatter Naturklagenævnet - har Viborg Kommune ikke foretaget de nødvendige vurderinger af værkets påvirkning af de særligt beskyttede områder opstrøms Tange Sø - specielt påvirkningen af fiskearter som havlampet, flodlampret og bæklampret.

Kan det betyde, at I ikke kan fortsætte med den drift og produktion, I har i dag?

- Ikke hvis vi får en uhindret drift, som der er forudsat i loven. Så kan vi stadigvæk generere de omkostninger, der er lokalt til at drive værket, området og holde vand i søen, uddyber værkets formand.

Har du en forventning om, at I kan få sådan en tilladelse?

- Helt klart.

Du er ikke bekymret for, om det her kan hindre produktionen på værket fremover?

- Ikke på nuværende tidspunkt. Slet ikke.

Kommune: - Må tage afgørelse til efterretning

Det er Viborg Kommune, der ikke har leveret en tilfredsstillende vurdering. Her anerkender Jørgen Jørgensen, der er chef for natur og vand, klagenævnets beslutning.

Hvorfor har I ikke været grundige nok fra starten?

- Vi synes jo, vi har været meget grundige faktisk og vurderet hele sagen på baggrund af de udmeldinger, vi har fået fra staten. Men Klagenævnet har vurderet, at der mangler nogle ting, og det må vi jo så kigge på, siger han.

Afgørelsen fra klagenævnet er endelig og kan altså ikke ankes.

 

Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Natur.